Αποσύρονται 3 μονάδες λειτουργίας στη ΔΕΗ Κερατέας-Λαυρίου. Τι προβλέπεται για το προσωπικό

Σύμφωνα με την απόφαση της εταιρίας καταργούνται θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι, μονάδων στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, στον ΑΗΣ Αλιβερίου και στον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ.

Στο «Κερατσίνι» και την «Πτολεμαϊδα» θα μείνει το απαραίτητο προσωπικό, για τις διαδικασίες απόσυρσης, καθώς και για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Στη μεν πρώτη περίπτωση πρόκειται για 27 μισθωτούς και στη δεύτερη για 28. Αντικείμενο τους θα είναι: η φύλαξη εγκαταστάσεων, η αποθήκη, η διοικητική μέριμνα και διαχείριση εξοπλισμού υποστήριξης, η πυρασφάλεια και θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η τεχνική υποστήριξη διαδικασιών απόσυρσης και η επιτήρηση Υ/Σ ΑΔΜΗΕ.

Στους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και Αλιβερίου, η κατάργηση αφορά μόνο στις θέσεις του τεχνικού προσωπικού που συνδέονταν με τη λειτουργία των μονάδων που αποσύρονται. Οι μονάδες αυτές είναι οι 1,2 και 3 του Λαυρίου και οι 3 και 4 του Αλιβερίου. Πρόκειται για εργαζόμενους που δεν αξιοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών άλλων μονάδων αυτών των Σταθμών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία ή τέθηκαν σε λειτουργία ως νέες.

Για τις θέσεις εργασίας που καταργούνται προβλέπεται η μετακίνηση του προσωπικού, με οικογενειακά κριτήρια, σε μονάδες εκτός των Νομών Αττικής και Ευβοίας.

Σύμφωνα επίσης με την ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ οι μισθωτοί των οποίων οι θέσεις εργασίας καταργήθηκαν, εφόσον έχουν θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και συμπληρώνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το 57ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν από την επιχείρηση έως τις 30 Ιουνίου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης μέχρι τις 20 Μαίου με σκοπό τη συνταξιοδότησή τους και λαμβάνοντας το καθαρό ποσό των 15.000 ευρώ, ενώ τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με αυτό.

  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (4/7) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ «FOR KATERINA”