Εργασίες επισκευής 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας

Πρόσφατα Άρθρα

Δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η παρακάτω  Α Π Ο Φ Α Σ Η Ν ο 1 0 6  την 01.03.2016, που αφορά τις εργασίες επισκευής στο 3ο Δημοτικό Κερατέας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ο Υ ΜΕ
Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ 10/2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «συντήρηση – επισκευή 3ου Δημοτικού Σχολείου  Κερατέας», προϋπολογισμού  δαπάνης 20.,00 ευρώ, πλέον 23%, ήτοι 24.600,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης. 

Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, στον κο Γεώργιο Παπαγιάννη, με έδρα στην Κερατέα, τέρμα Βερανζέρου,   Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 19.970,00 ευρώ  (πλέον 23%), ήτοι 24.563,10 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του.

Αναλυτικά οι εργασίες αφορούν:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
1
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7130
Χ 600
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε
θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
2
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7150
Χ 600
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
3
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7180
Χ 600
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
4
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7050
Χ 600
1.200,00
ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
5
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7130
Χ 600
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
6
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
7200
Χ 600
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
7
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
6900
Χ 580
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
8
Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
6900
Χ 590
1.200,00
ένα
(1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
κρύσταλλα
9
Παράθυρο επάλληλο αλουµινίου µε θερµοηχοµονωτικά
2200
Χ 1900
700,00
κρύσταλλα
10
Παράθυρο επάλληλο αλουµινίου µε θερµοηχοµονωτικά
2400
Χ 2500
900,00
κρύσταλλα
11
Τζαµαρία αλουµινίου σταθερή µε µία ανοιγόµενη πόρτα
2570
Χ 3050
1.700,00
και
θερµοηχοµονωτικά κρύσταλλα


12
Τζαµαρία
αλουµινίου µε δύο (2) ανακλινόµενα παράθυρα
2400
Χ 550
570,00
και
θερµοηχοµονωτικά κρύσταλλα
13
Παράθυρο ανακλινόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
700 Χ 550
240,00
14
Παράθυρο ανακλινόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
700 Χ 550
240,00
15
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
830 Χ 830
260,00
16
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
825 Χ 830
260,00
17
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
830 Χ 830
260,00
18
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
800 Χ 800
260,00
19
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
800 Χ 800
260,00
20
Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
800 Χ 850
260,00
Σύνολο
15.510,00
Φ.Π.Α.
23%
3.567,30
Γενικό
Σύνολο 1
19.077,30
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
1
κεραµικών πλακιδίων
52 m2
650,00
2
κόλλας και αρµόστοκου πλακιδίων
160,00
3
υλικών υποστρώµατος και κατασκευή αυτού
45 m2
600,00
4
Τοποθέτηση πλακιδίων
45 m2
450,00
5
Τοποθέτηση σοβατεπί
30 τρ.µ.
200,00
Σύνολο
2.060,00
Φ.Π.Α.
23%
473,80
Γενικό
Σύνολο 2
2.533,80
ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
1
γυψοσανίδας και υλικών τοποθέτησης γυψοσανίδας
αποκοπή
250,00
2
Κατασκευή µεταλλικών δοκών και τοποθέτηση επί αυτών
αποκοπή
350,00
γυψοσανίδας
Σύνολο
600,00
Φ.Π.Α.
23%
138,00
Γενικό
Σύνολο 3
738,00


∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
1
Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισµάτων και αποµάκρυνση
αποκοπή
300,00
προϊόντων καθαίρεσης
2
Αποκατάσταση σκυροδέµατος δοκών και υποστυλωµάτων
αποκοπή
1.500,00
µε ρητινούχα κονιάµατα
Σύνολο
1.800,00
Φ.Π.Α.
23%
414,00
Γενικό
Σύνολο 4
2.214,00
∆.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό
διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ανακοίνωση στον
Ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης για την αποδοχή της προσφοράς του και την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την
επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ε.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.005 του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και υπόκειται σε
κράτηση 8% επί της καθαρής αξίας.
Στ.
Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνει
από την αρµόδια παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθµ.9/2016
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η πληρωµή της αξίας της εργασίας στον Ανάδοχο θα
γίνει µε την προσκόµιση σχετικού τιµολογίου και την έκδοση ισόποσου χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής
∆ηµήτρης Λουκάς

Πηγή

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ