11.2 C
Keratea
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής για τον Προαστιακό στην συνεδρίαση στις 27.08.2013

Πρόσφατα Άρθρα

IMG 3468+ +%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF

To forkeratea.com βρέθηκε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 27 Αυγούστου όπου και συζητήθηκε το ζήτημα της χάραξης της γραμμής του Προαστιακού Κορωπί-Λαύριο μήκους περίπου 31 χλμ. και πλάτους 13 μ.(διπλή γραμμή). Η πρόταση για διέλευση της γραμμής από την θέση “Τογάνι” και η δημιουργία σήραγγας κάτω από τα Βίλλια απορρίφθηκε από όλους.

Το θέμα λόγω της σημαντικότητας του συγκέντρωσε πολύ κόσμο στο ακροατήριο.

Η διαδρομή που προτάθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα ήταν αυτή που διέρχεται από: 

  • Κερατέα 
  • ΒΙΟΠΑ Κερατέας 
  • Παλιός σταθμός Δασκαλειό
  • Φανάρια προς Τουρκολίμανο, Περιγιάλι 
  • Θορικό 
  • Λαύριο 
  • Λιμάνι Λαυρίου.

Είναι η λεγόμενη ‘Παραλιακή’ διαδρομή που ακολουθεί γενικά την παλιά γραμμή του σιδηρόδρομου προς το Λαύριο και βρίσκεται κοντά στους παραλιακούς οικισμούς της Κερατέας. Αναλυτικά όπως παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ρόζη η διαδρομή της γραμμής που προτείνεται είναι η εξής.

Η γραμμή μετά τον Κουβαρά περνά ανατολικά του πρώην εργοστασίου “Καμσίσογλου” και κοντά στην κεντρική λεωφόρο, συνεχίζει πίσω από το νεκροταφείο και μετά περνά δυτικότερα από τον νέο κόμβο της Κακής Θάλασσας και του κρεοπωλείου του κ. Κων. Μπαλτά και συνεχίζει σχεδόν πάνω στην παλιά γραμμή με κατεύθυνση το ΒΙΟΠΑ. 

Ο κεντρικός σταθμός που θα εξυπηρετεί την Κερατέα προτείνεται να γίνει μετά το εργοστάσιο του Καμσίσογλου (είναι η γνωστή περιοχή που έγιναν οι μάχες με τα ΜΑΤ το 2011, ανατολικά της Κάβας Παπαγιάννη). 

Στο ΒΙΟΠΑ θα γίνει νέα στάση καθώς και νέα είσοδος σ΄αυτό, η οποία θα είναι κοντά στην θέση Μητραντώνη (στο δυτικό σημείο του ΒΙΟΠΑ κοντά στην πόλη της Κερατέας). Επόμενη στάση στο παλιό Δασκαλειό (ανάμεσα σε Δασκαλειό 1 και Δασκαλειό 2 όπως αναφέρεται στο χάρτη), και έπειτα η άλλη στάση στα φανάρια προς Περιγιάλι και Τουρκολίμανο. 

Συνεχίζει προς την επόμενη στάση στο Θορικό και έπειτα παραλιακά προς το Λαύριο.

Επόμενη στάση το ‘Λαύριο’ (Εκπαιδευτικό κέντρο το αναφέρει η μελέτη) ανατολικά της πόλης, έπειτα η γραμμή ‘τρυπάει’ το λόφο του Οξυγόνου και τερματίζει στο Λιμάνι του Λαυρίου. Ζητείται απαραίτητα σε κάθε στάση και δημιουργία πάρκινγκ. 

IMG 3465+ +%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 27.08.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λαύριο 30/08/2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.:19373

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο                 ΠΡΟΣ:
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου                                     
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:
22923/ 20165                         Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού
Fax: 22920/22413                                              Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων
Ηλεκτρ.
Διεύθυνση: www.lavreotiki.gr               και Επιτροπών
                                                                        Λεωφ. Συγγρού 15-17 –
Θέμα:
Αποστολή της υπ’ αριθμ. 166/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 169162/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β)
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»».
Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα
(1) αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 166/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες.
Συνημμένα:
1.    Απόφαση 166/2013
2.    Αποδεικτικό
δημοσίευσης
3.    Το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 152824/1-8-2013 (αριθμ. πρωτ. 17595/6-8-2013 Δήμου Λαυρεωτικής) έγγραφο
της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
και Επιτροπών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΚΟΙΝ: 1) «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.»,  Δ/νση Εργων ΙΙ, οδός Καρόλου 27 –
           2) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής
                  Πολυτεχνείου 4 – Αθήνα
Εσωτ.
διανομή: 1. Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
                            2. Φ.
Αρχείου
                            3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού
Συμβουλίου
15η
Συνεδρίαση
Ημερομηνία  Συνεδρίασης
27.08.2013
Ημέρα
& Ώρα
Τρίτη,
19:00
Αριθμός
Πρόσκλησης
18752/23-08-2013
Ημερομηνία
Επίδοσης
23.08.2013
Αριθμός
Μελών
27
Παρόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.    Μακρή Αρετούσα,  Πρόεδρος
2.    Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος.
3.    Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας.
4.    Μπουκουβάλας Λάμπρος
5.    Μπίστας Εμμανουήλα
6.    Αντωνίου Νικόλαος (προσήλθε κατά την
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.)
7.    Στάμου Νικόλαος (προσήλθε κατά την
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.)
8.    Κατσίκης Κωνσταντίνος
9.    Παπανικολάου Νικόλαος
10. Ρόζης Σταύρος
11. Πρίφτη Χαρίκλεια
12. Κατσουνάκης Κυριάκος
13. Σοφρώνης Άγγελος
14. Πιτσικάλη Ιουλία
15. Φωτιάδης Χαράλαμπος
16. Λουκάς Δημήτριος
17. Κωστάλας Αντώνιος
18. Ιατρού Σταύρος
19. Ιατρού Σωτήριος
20. Παμφίλης Απόστολος
21. Ξεφτέρης Ιωάννης
22.  Αργεντίνη Ασπασία (προσήλθε κατά την
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.)
23. Βλαχογιάννης Νικόλαος
24. Κουλουβράκη Ιωάννα (προσήλθε κατά την
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέμ. Ε.Η.Δ.)
Απόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.    Σταμέλου-Λουκά Αναστασία
2.    Σαλίβερος Γεώργιος
3.    Ατάλλα Ελ Αγιούμπ
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 15ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, ο οποίος είχε νόμιμα κληθεί, παρόντες οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας κ. Αθανασίου
Κωνσταντίνος, Δ.Κ. κ. Ντούνα Παναγιώτα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ.
Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας, έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των Πρακτικών.
ΘΕΜΑ:
«Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 169162/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β)
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου
«ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»».
Αριθμός Απόφασης: 166/2013
Η κ.
Πρόεδρος, εισηγούμενη το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ανέφερε τα
εξής:
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 152824/01-08-2013 (αριθμ. πρωτ.
17595/06-08-2013 Δήμου Λαυρεωτικής) κοινοποιηθέν στον Δήμο έγγραφο της
Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
και Επιτροπών, μας ανακοινώθηκε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η
με αριθμ. πρωτ. 169162/13-7-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ4Ψ0-Κ1Β) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –
ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».
Με το ανωτέρω έγγραφο ζητείται η μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιοποίηση της ΠΠΕΑ του έργου και να αποσταλούν οι απόψεις
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου επ’ αυτής στην Περιφέρεια
Αττικής εντός 25 ημερών.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 152824/1-8-2013 θετική Γνωμοδότηση του
Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ. Ε. Τηλιγάδα επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ», συνοδευόμενη με το αντίγραφο των
θεωρημένων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχεδίων
ΠΠΕ – 6γ και ΠΠΕ – 6δ, τα οποία αφορούν το τμήμα της Κερατέας έως το Λιμάνι του
Λαυρίου, με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ», κλίμακα
1:10.000, όπου απεικονίζεται η προεπιλεγείσα λύση του έργου, μαζί με τον φάκελο
της ΠΠΕ, διαβιβάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής προκειμένου να
δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ
1391/Β΄/29-9-2003), το οποίο εν συνεχεία μας απέστειλε τον σχετικό φάκελο της
ΠΠΕΑ του έργου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να
εκφράσει τις απόψεις του.
Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο, η Γνωμοδότηση του
Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.Κ.Α. αφορά μόνο την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του προτεινόμενου έργου και συνίσταται
σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη
τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, την χρήση φυσικών
πόρων, την συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, την ρύπανση
και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχημάτων από την χρήση ουσιών ή
τεχνολογίας και δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από
άλλους φορείς και Υπουργεία.
Η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης επί των
προαναφερομένων και συναφών θεμάτων, θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με την οποία μπορεί να επιβάλλει
προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση
του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει την μη υλοποίησή του,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Στην συνέχεια η κ.
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ρόζη Σταύρο, ο οποίος,
εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, και τα εξής:
Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α)
του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ», λαμβάνει
υπόψη όλα τα νομοθετήματα τα οποία αφορούν την αδειοδότηση της συγκεκριμένης Μελέτης,
την προστασία των δασών και την περιβαλλοντική προστασία. Κάνει μνεία όλων των
εγγράφων – γνωμοδοτήσεων των φορέων επί της προτεινόμενης στην ΠΠΕΑ λύσης, ήτοι
από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αττικής, την Β΄ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, την
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νοτίου Αιγαίου, τον Οργανισμό
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. και λοιπούς αρμόδιους φορείς.
Το συνολικό μήκος του έργου είναι 31,3 χιλιόμετρα
διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής, πλάτους 13 μέτρων, με αφετηρία στην
Χ.Θ. 9+593 της περιοχής Κορωπίου, του υφιστάμενου προαστιακού σιδηροδρόμου (επί
της νησίδας Αττικής Οδού) και πέρας την Χ.Θ. 40+900 (συμπεριλαμβανομένου του λιμενικού
έργου στο θαλάσσιο μέτωπο) της προτεινόμενης στην Π.Π.Ε. χάραξης.
Σε ότι αφορά το καταληκτικό τμήμα της σύνδεσης του έργου
με το Λιμάνι του Λαυρίου, από την Χ.Θ. 40+900 έως το πέρας, για το οποίο στην Π.Π.Ε.
προτείνονται τόσο η λύση της διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής διαμέσου του
αστικού χώρου στο ίχνος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής, όσο και η παραλιακή
χάραξη, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα γνωμοδότηση και θα εξεταστεί
στην διαδικασία της ΑΕΠΟ του έργου στην τελική προτεινόμενη από τον φορέα λύση.
Το προτεινόμενο έργο, προβλέπεται στα πλαίσια του
νομοθετημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 2730/1999), καθώς και στα
εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. Καλυβίων, Κερατέας και Λαυρεωτικής, με χωροθέτηση εν γένει
κατά μήκος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου. Η προτεινόμενη λύση
προσφέρει κατά το δυνατόν κεντροβαρική εξυπηρέτηση των Οικισμών από τους
οποίους διέρχεται, ενώ η μελλοντική επέκτασή του μέχρι το Λιμάνι του Λαυρίου
πρόκειται να εξυπηρετήσει και την λειτουργία του Λιμένα, στα πλαίσια της
υλοποιημένης αναβάθμισής του.
Στα σχέδια ΠΠΕ – 6γ και ΠΠΕ – 6δ, τα οποία αφορούν το
τμήμα της Κερατέας έως το Λιμάνι του Λαυρίου, με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ», κλίμακα 1:10.000, απεικονίζεται η προεπιλεγείσα
λύση του έργου, με την μπλε γραμμή, ως περιβαλλοντικά καλύτερη. Απορρίπτουμε
την αρχική βασική λύση, που εμφαίνεται στην Π.Π.Ε. με την κόκκινη γραμμή, της
διέλευσης δηλαδή της σιδηροδρομικής γραμμής νοτιοανατολικά, μέσω του βουνού
Βίλλια, με σήραγγα, καθόσον ουδεμία εξυπηρέτηση προσφέρει στους Οικισμούς της
ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής.
Σύμφωνα λοιπόν με την προτεινόμενη λύση της μελέτης, η
σιδηροδρομική γραμμή στην Κερατέα περνάει δεξιά επί του νέου Εθνικού οδικού άξονα
Κερατέας – Λαυρίου, όπου στην είσοδο της πόλης, μεταξύ του Δημοτικού Σταδίου
Κερατέας και του νεκροταφείου, δημιουργείται ο πρώτος σταθμός με την ονομασία Σ.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.
Στην συνέχεια η σιδηροδρομική γραμμή κατεβαίνει
νοτιότερα, ακολουθώντας την χάραξη της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής, περνά
από την βορειοανατολική γωνία του Νεκροταφείου της Κερατέας και τον ανισόπεδο
κόμβο Κακής Θάλασσας – Κερατέας, ο οποίος προβλέπεται από παλαιά να
δημιουργηθεί, συνεχίζει νότια του κτιρίου του κ. Μπαλτά, επάνω στην παλιά
χάραξη της γραμμής, περνάει από την θέση «Μητραντώνη», βόρεια των υπαρχόντων επί
της παλαιάς Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου καταστημάτων και επιχειρήσεων, φθάνει στην
αρχή του ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, όπου δημιουργείται ένας νέος ανισόπεδος κόμβος και η
νέα είσοδος του ΒΙΟ.ΠΑ, με κατάργηση του σημερινού κόμβου εισόδου και
κατευθύνεται, από την αριστερή πλέον πλευρά της νέας Εθνικής οδού, προς τον
κόμβο για «Μπουζαλάδες – Ανω Δασκαλειό», όπου στην Χ.Θ. 13+250 περίπου προτείνεται
η δημιουργία του επόμενου σταθμού με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση, δεν δημιουργείται σταθμός στο ΒΙΟ.ΠΑ
Κερατέας.
Προκειμένου όμως να εξυπηρετηθεί και το Επιχειρηματικό
Πάρκο Κερατέας εκτάσεως 1.200 στρεμμάτων, αλλά και η Δυτική πλευρά της πόλης,
καθόσον ολοκληρώνεται η επέκταση του σχεδίου και οι νότιοι Οικισμοί του Δήμου
Λαυρεωτικής, προτείνεται να καταργηθεί ο Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1 και να
δημιουργηθεί νέος Σταθμός 1,5 χιλιόμετρο περίπου πιο πάνω, στην νέα
είσοδο του ΒΙΟ.ΠΑ, μέσα στους κοινόχρηστους χώρους, με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΙΟΠΑ.
Στην συνέχεια η
σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την μελέτη, συνεχίζει και στο ύψος του κόμβου
προς τον οικισμό «Βγιέθι» περνάει από την δεξιά πλευρά του νέου Εθνικού οδικού
άξονα Κερατέας – Λαυρίου, κατεβαίνει, με την δημιουργία ενός τεχνικού έργου
γεφύρωσης, μετά το υπάρχον ρέμα και συνεχίζει την διέλευση νοτιότερα και
παράλληλα του ρέματος με την δημιουργία κάποιων γεφυρών. Δύο χιλιόμετρα περίπου
μετά τον κόμβο που οδηγεί προς τον οικισμό «Βρωμοπούσι», προτείνεται η
δημιουργία του επόμενου σταθμού με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2.
Στην συνέχεια η γραμμή
συνεχίζει επάνω στην παλαιά χάραξή της, περνάει από τους κόμβους προς
«Περιγιάλι – Αγία Μαρίνα» και «Ελαιοχώρι» και στο ύψος του κόμβου προς τον Βιολογικό
καθαρισμό του Λαυρίου, με την δημιουργία μίας γέφυρας περνάει στην αριστερή
πλευρά του νέου Εθνικού οδικού άξονα Κερατέας – Λαυρίου και φθάνει, περνώντας
πίσω από το Βενζινάδικο του κ. Δ. Λιούμη και οδεύοντας εν συνεχεία στο άκρο του
οδικού άξονα, στον οικισμό «ΘΟΡΙΚΟ», όπου προτείνεται η δημιουργία του επόμενου
σταθμού με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ, πριν τον ισόπεδο κόμβο προς την
Δ.Ε.Η.
Για την καλύτερη όμως
εξυπηρέτηση των Οικισμών που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, για τους περισσότερους εκ των οποίων έχει
ξεκινήσει και ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία ένταξής τους στο
σχέδιο πόλης, προτείνουμε να δημιουργηθούν δύο σταθμοί, ο ένας στο ύψος του
Παλαιού Σταθμού του Δασκαλειού, με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ και ο
άλλος στον ισόπεδο κόμβο της εισόδου προς τον οικισμό «Περιγιάλι», με την
ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, με αντίστοιχη κατάργηση των Σ. Σταθμών ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
1 και Σ.Σ. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 2. Ο επόμενος δε σταθμός να είναι ο Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ.
Στην συνέχεια στο σχέδιο της
μελέτης ΠΠΕ – 6δ, μετά το ΘΟΡΙΚΟ και μέχρι το Λιμάνι του Λαυρίου, αποτυπώνονται
τρείς λύσεις όδευσης της σιδηροδρομικής γραμμής. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά
την λύση διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από την πόλη του Λαυρίου,
καθόσον θα αποκόψει την πόλη στα δύο και θα δημιουργήσει λειτουργικά και
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Συμφωνούμε με την
προτεινόμενη λύση της μελέτης, να ακολουθήσει η σιδηροδρομική γραμμή την
παραλιακή όδευση, ανατολικά της πόλης του Λαυρίου και στην συνέχεια προτείνουμε
να διέλθει μέσω του Λόφου «Οξυγόνο», με την δημιουργία υπόγειας σήραγγας για
την προστασία του περιβάλλοντος και του οικισμού, να οδεύσει ευθεία και να
καταλήξει εντός του Λιμένα Λαυρίου, στην θέση «Σφαγεία», με εγκάρσια τομή.
Συμφωνούμε με την
προτεινόμενη δημιουργία του σταθμού στην είσοδο της πόλης, στην θέση «Τέλματα» και
στην Χ.Θ. 39+609 έως 39+759, σύμφωνα με την της μελέτης [ΜL 27 (16)] και ζητούμε την μετονομασία
αυτού από «Σ.Σ. Εκπαιδευτικού Κέντρου», σε «Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ».
Εκτός του δημιουργούμενου
Σ. Σταθμού Λαυρίου, στην είσοδο της πόλης, ζητούμε ο τερματικός σταθμός να μην
γίνει έξω από το λιμάνι του Λαυρίου, αλλά να γίνει εντός του λιμανιού, ούτως
ώστε να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και την πόλη γενικότερα και να μην
θιγούν οι ιδιοκτησίες του Ο.Τ.168 που βρίσκεται στην παραλία. Ο σταθμός αυτός
δε να ονομασθεί Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.
Επίσης ζητούμε την εξ’
αρχής επιλογή και δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλους τους ανωτέρω
αναφερθέντες Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, καθώς επίσης τον σχεδιασμό και την
κατασκευή, ως υποχρεωτικών έργων, των παράπλευρων οδών που θα συνδέουν ένθεν
κακείθεν της σιδηροδρομικής γραμμής και του κεντρικού οδικού άξονα τους
οικισμούς και τις περιοχές μεταξύ τους και ιδίως με τους κόμβους και τους Σ.
Σταθμούς.
Τέλος ζητούμε η μελέτη από
τον κόμβο του Θορικού μέχρι το δυτικό άκρο του Λιμένα Λαυρίου, να ενταχθεί στην
παρούσα μελέτη της Προαστιακής Σιδηροδρομικής Γραμμής ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –
ΛΑΥΡΙΟΥ.
Στην συνέχεια τον λόγο
έλαβαν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι
Συλλόγων και Ομοσπονδιών Εξωραϊστικών Συλλόγων του Δήμου Λαυρεωτικής και
πολίτες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος και κατέθεσαν τις απόψεις
τους.
Τέλος η κ. Πρόεδρος κάλεσε
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και επί της προτεινόμενης
χάραξης του έργου, η οποία απεικονίζεται στα θεωρημένα από την Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχέδια ΠΠΕ – 6γ και ΠΠΕ – 6δ, τα οποία
αφορούν το τμήμα της Κερατέας έως το Λιμάνι του Λαυρίου, με τίτλο
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ», όπου απεικονίζεται η
προεπιλεγείσα λύση του έργου.
Το
Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
·        
Την
εισήγηση της κ. Προέδρου.
·        
Την
εισήγηση του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κ. Ρόζη Σταύρου.
·        
Την
υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.169162/13 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ:
ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».
·        
Το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 152824/1-8-2013 (αριθμ. πρωτ. 17595/6-8-2013 Δήμου
Λαυρεωτικής) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
και μετά από διαλογική
συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
169162/13 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β) Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
– ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και
επί
της προτεινόμενης χάραξης του έργου, η οποία απεικονίζεται στα θεωρημένα από
την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχέδια ΠΠΕ – 6γ και
ΠΠΕ – 6δ, τα οποία αφορούν το τμήμα της Κερατέας έως το Λιμάνι του Λαυρίου, με
τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ», όπου απεικονίζεται η
προεπιλεγείσα λύση του έργου, ως ακολούθως και με τις εξής παρατηρήσεις:
1. Συμφωνεί
με την προτεινόμενη λύση διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής από την Κερατέα
μέχρι την θέση Θορικό, όπως αυτή απεικονίζεται στα ανωτέρω σχέδια και
απορρίπτει κατηγορηματικά την λύση διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής νοτιοανατολικά,
μέσω του βουνού Βίλλια, με σήραγγα.
2. Εκτός
του δημιουργούμενου με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, στην είσοδο της πόλης,
γνωμοδοτεί υπέρ της δημιουργίας τριών (3) νέων Σιδηροδρομικών Σταθμών και της
δημιουργίας αντίστοιχων χώρων στάθμευσης, στις κάτωθι θέσεις:
α)
Στην είσοδο του ΒΙΟΠΑ Κερατέας (στον νέο ανισόπεδο κόμβο που δημιουργείται) και
στην Χ.Θ. 27+500, με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΠΑ.
Με
την δημιουργία αυτού του Σ. Σταθμού, εξυπηρετείται το Επιχειρηματικό Πάρκο
Κερατέας, η Δυτική πλευρά της πόλης της Κερατέας, καθόσον ολοκληρώνεται η
επέκταση του σχεδίου πόλης, αλλά και οι Νότιοι οικισμοί του Δήμου Λαυρεωτικής.
Επίσης εξυπηρετούνται οι περιοχές της Αναβύσσου, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας.
β)
Στο ύψος του ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ στην Χ.Θ. 31+500, με την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ, με αντίστοιχη κατάργηση των Σ. Σταθμών ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1 και ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
2 στις Χ.Θ. 30+550 έως 30+700 και 33+562 έως 33+712 αντίστοιχα.
γ) Στον
ισόπεδο κόμβο της εισόδου προς τον οικισμό «Περιγιάλι» και στην Χ.Θ. 35+600, με
την ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ.
Η
δημιουργία των ανωτέρω δύο Σ. Σταθμών επί του νέου Εθνικού οδικού άξονα
Κερατέας – Λαυρίου, θα εξυπηρετήσει και θα αναπτύξει τους Οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί
σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, για τους
περισσότερους εκ των οποίων έχει ξεκινήσει και ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
η διαδικασία ένταξής τους στο σχέδιο πόλης.
3.
Συμφωνεί με την δημιουργία του Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ στην Χ.Θ. 38+721.
4. Απορρίπτει
κατηγορηματικά την λύση διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από την πόλη
του Λαυρίου και συμφωνεί με την προτεινόμενη λύση διέλευσης αυτής από το Θορικό
μέχρι το Λιμάνι του Λαυρίου, όπως αυτή απεικονίζεται στο ανωτέρω σχέδιο ΠΠΕ –
6δ και ειδικότερα:
Συμφωνεί
με την προτεινόμενη λύση διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής Ανατολικά
(παραλιακά) της πόλης του Λαυρίου, μέσω του Λόφου «Οξυγόνο», με την δημιουργία υπόγειας
σήραγγας, για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικισμού και την εν
συνεχεία ευθεία όδευση και κατάληξη της σιδηροδρομικής γραμμής εντός του Λιμένα
Λαυρίου, στην θέση «Σφαγεία», με εγκάρσια τομή.
5.
Συμφωνεί με την δημιουργία του Σ. Σταθμού στην είσοδο της πόλης του Λαυρίου, στην
θέση «Τέλματα», στην Χ.Θ. 39+609 έως 39+759, [Μ
L
27 (16)] και ζητεί να μετονομασθεί από «Σ.Σ. Εκπαιδευτικού Κέντρου» σε «Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ».
6. Εκτός
του δημιουργούμενου Σ. Σταθμού Λαυρίου, στην είσοδο της πόλης, γνωμοδοτεί υπέρ
της δημιουργίας τερματικού Σ. Σταθμού εντός του Λιμένος Λαυρίου, με την
ονομασία Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ο οποίος θα συμβάλλει τα μέγιστα στην
του λιμανιού και της πόλης του Λαυρίου.
7.
Ζητεί την εξ’ αρχής επιλογή και δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλους τους
ανωτέρω αναφερθέντες Σ. Σταθμούς.
8.
Ζητεί τον σχεδιασμό και την κατασκευή, ως υποχρεωτικών έργων, των παράπλευρων
οδών που θα συνδέουν ένθεν κακείθεν της σιδηροδρομικής γραμμής και του
κεντρικού οδικού άξονα τους οικισμούς και τις περιοχές μεταξύ τους και ιδίως με
τους κόμβους και τους Σ. Σταθμούς.
9.
Ζητεί η μελέτη από τον κόμβο του Θορικού μέχρι το δυτικό άκρο του Λιμένα
Λαυρίου, να ενταχθεί στην παρούσα μελέτη της Προαστιακής Σιδηροδρομικής Γραμμής
ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον
Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λεβαντή.
Το παραπάνω πρακτικό
συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 166/2013 και υπογράφεται ως ακολούθως:
      Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ  


ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στη Βουλή των Ελλήνων από τον Υπουργό Υποδομών, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και με τον Πρόεδρο και Διε…

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ