Στις 23 Απριλίου η Κερατέα πάει στο ΣτΕ

Για το μεγαλεπήβολο έργο της κυβέρνησης στην Κερατέα, αυτό της κατασκευής ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, εκκρεμούν ακόμα δύο προσφυγές στο ΣτΕ, η εκδίκαση και απόφαση για τις απαλλοτριώσεις και το δασικό.
Με πράξη του προέδρου του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αθ. Ράντου μεταβλήθηκε η ημερομηνία δικασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Συγκεκριμένα, νέα δικάσιμος ορίστηκε η 23η Απριλίου 2012 (αντί της 24.09.2012), με εισηγητή τον Πάρεδρο κ. Δ. Τομαρά.
Σημειώνεται ότι μετά την πρόσφατη απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ΚΥΑ για την ανανέωση – παράταση των περιβαλλοντικών όρων, η βασική προσπάθεια για την αποτροπή του εν λόγω έργου, επικεντρώνεται πλέον στην ως άνω αίτηση ακυρώσεως.

εστάλη από mesogianews.gr

  Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ διοργανώνουν τηλεημερίδα για την Ανακύκλωση και τη διαχείριση βιοαποβλήτων με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων της Αττικής, αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 11.30