Τρία διαδοχικά Δημοτικά συμβούλια Λαυρεωτικής την Τετάρτη 13-11-2013

Την  Τετάρτη και ώρα 18:00  13η Νοεμβρίου 2013, ξεκινά το πρώτο (18ο Δημοτικό Συμβούλιο ) από τα τρία διαδοχικά συμβούλια με σημαντικότερο  θέμα την  Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» για το   οικονομικό έτος 2014.

Στην συνέχεια στις 19:00 στο 19ο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα είναι:
1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής,
συμπεριλαμβανομένου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014.



Ο Μαραθώνιος των Δημοτικών Συμβουλίων συνεχίζεται με το 20ο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ξεκινήσει στις 20:30 με πολύ σημαντικά θέματα όπως:
1.  Λήψη απόφασης για Β΄ Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης, της Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β΄ κατοικίας περιοχών «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ- ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».

2.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση του δικαιώματος άδειας χρήσης προβλήτας και διατήρησης αυτής στον αιγιαλό – παραλία – θαλάσσιο χώρο, για βιομηχανική χρήση, στην εταιρεία «DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

3. «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο «Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων του Δήμου Λαυρεωτικής και Πρόγραμμα Διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

  Τροποποίηση σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.