Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. 1.Έγκριση πρώτης (1ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
  2. 2.Ψήφιση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
  3. 3.Κατανομή εισπραχθέντος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
  4. 4.Κατανομή εισπραχθέντος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
  5. 5.Λήψη απόφασης για εντολή ενημέρωσης των θιγομένων από την αποδοχή ενστάσεων Γ’ ανάρτησης Π.Μ. με τη διαδικασία των «ατομικών ειδοποιήσεων» Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ» του (πρώην) Δήμου Κερατέας»
  6. 6.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) Δήμου Λαυρεωτικής.
  7. 7.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση και την υποβολή υπομνήματος για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε από την υπάλληλο Ειρήνη Πρέκκα (ΑΚ 1104/08.08.2016) στη δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
     Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ: Δεν μπορεί ένας ψεύτης δήμαρχος, να υπερασπιστεί το συμφέρον του τόπου μας.