Δήμος Κρωπίας: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, μετά την εκλογή του νέου προεδρείου του Δ.Σ Κρωπίας πραγματοποιήθηκε νέα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας που συγκάλεσε ο νεοεκλεγείς  πρόεδρος του Δ.Σ, Γεράσιμος Ντούνης  για την εκλογή των νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 9.1.2022 έως 31.12.2023.

Στην εκλογική διαδικασία  για την Οικονομική Επιτροπή, η πλειοψηφούσα παράταξη «ΚΟΡΩΠΙ -ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» δικαιούται (4) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη  «ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κορωπί-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ»  δικαιούται  (1) εκλεγόμενο μέλος, και η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΩΠΙΑΣ» δικαιούται (1) εκλεγμένο  μέλος.

Τα ονόματα των νέων εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022έως 31.12.2023, κατά σειρά σταυρών προτίμησης και την κλήρωση για όπου υπήρχε ισοψηφία, είναι τα εξής:

Τακτικά  Μέλη:

 1. Νικόλαος Γιαννάκος ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
 2. Δήμητρα Μιχαιρίνα ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
 3. Σταμάτιος Ντούνης ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
 4. Θεοφάνης Μιχαιρίνας (Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
 5. Διονύσιος Κερασιώτης (ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κορωπί)
 6. Ευάγγελος Ρεμπάπης ( Λαϊκή Συσπείρωση)

Αναπληρωματικά Μέλη

Από την  παράταξη  ‘ΚΟΡΩΠΙ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ’

1 .  Ελένη Αδάμ

 1. Γεώργιος Γκίκας
 2. Θωμάς Κιούσης
 3. Παναγιώτης Πολίτης
 4. Κων/νος Κωνσταντάρας
 5. Φώτιος Τσόγκας
 6. Νεφέλη Λουκά
 7. Στέλλα Αθανασίου
 8. Κω/νος Κιούσης
 9. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 10. Δημήτριος Λέκκας
 • Από την παράταξη  ΑλλαΖΟΥΜΕ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ’
 1. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 2. Δανάη Θηβαίου
 3. Ισίδωρος Γκίκας
 4. Κων/νος Τσεβάς
 5. Αφροδίτη Κουντούρη
 6. Αθηνά Κιούση
 • Από την παράταξη ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΩΠΙΑΣ’
 1.  Ανδρέας Βράχας