Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2019!

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2019!
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2019!
  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ: Δεν μπορεί ένας ψεύτης δήμαρχος, να υπερασπιστεί το συμφέρον του τόπου μας.