ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Θέμα
:  Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                          του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Σας καλούμε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση έκτης (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
  2. Επικαιροποίηση  του  κανονισμού  λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Κερατέας «Δημήτρης Νικολάου».
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Λήψη απόφασης 1. Περί έγκρισης πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης µε τίτλο: “Master Plan χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Λαυρεωτικής”, 2. Εκχώρησης μέρους  των  εξοικονομούμενων ανταποδοτικών  τελών,  ως αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα  µε  το  άρθρο  43  N.  4257/2014  και 3. Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ΄΄Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη   εγκεκριμένου Γ.Π.Σ’’.

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

 


 

Θέμα: Πρόσκληση στην 26η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας καλούμε στην 26η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/23-07-2013 τ. Β’), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  Άνευ προηγουμένου επίθεση της δημοτικής αρχής Σαρωνικού κατά της συζύγου του τ. δημάρχου, Γ. Σωφρόνη!

 

  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
  • Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» για το οικονομικό έτος 2018.