Προχωρούν οι διερευνητικές εργασίες στη και συγκεκριμένα κατόπιν συνεννόησης με το Εθνικό Μετσόβιο και σε συνέχεια της θετικής απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου, έχει πραγματοποιηθεί η των φερτών υλικών από το εσωτερικό μέρος της πέτρινης βάσης της Γαλλικής Σκάλας.

Είναι απαραίτητο το Εθνικό Μετσόβιο να διαπιστώσει την κατάσταση της εσωτερικής θεμελίωσης της πέτρινης βάσης της Γαλλικής Σκάλας ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η διαγωνιστική διαδικασία του έργου.

Η μελέτη για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας είχε εκπονηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο με τη του Δήμου Λαυρεωτικής, ύψους 90.000€. Όπως είχε επισημάνει τότε ο Δημήτρης Λουκάς: «Η είναι ένα εμβληματικό μνημείο για τον τόπο μας και ειδικά για την πόλη του Λαυρίου. Η διάσωση της Σκάλας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Οι ερευνητικές εργασίες που εκτελούνται από την τεχνική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Δήμο με το ποσό των 37.200€, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εθνικό Μετσόβιο για την άψογη συνεργασία μας σε αυτή την πολυετή προσπάθεια και να συγχαρώ το προσωπικό και την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κα Πάλλη Δήμητρα. Η Γαλλική Σκάλα Φορτοεκφόρτωσης Μεταλλευμάτων θα αποτελέσει το έμβλημα της πόλης του Λαυρίου».