Παράταση Προθεσμίας Ανάρτησης Σχεδίου Πόλεως Α’ Κατοικίας Π. Φώκαιας έως και τις 31/7/2017


Κατόπιν του παραπάνω σχετικού και λαµβάνοντας υπόψη την συνεχή προσέλευση
ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών της περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως Α’ κατοικίας
Παλαιάς Φωκαίας, οι οποίοι δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν στα πλαίσια της
δεκαπενθήµερης ανάρτησης της πολεοδοµικής µελέτης, παρατείνουµε την χρονική
διάρκεια ανάρτησης µέχρι και την Δευτέρα 31/7/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

  Αίτημα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική / ΑΝΤΑΡΣΙΑ για συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης Ιούνη για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος