ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κορωπί, 3 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ                                       

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47

Τ.Κ. 19 441         

ΤΗΛ: 213-2000748

FAX: 210-6624963

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ  2020-2024

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                                                                                       

Στα πλαίσια κατάρτισης του 4 ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2020-2024 προσκαλούνται οι Δημοτικές Παρατάξεις , Φορείς , Σύλλογοι , Οργανώσεις ή και δημότες του Δήμου να υποβάλλουν προτάσεις δράσεων , στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  [email protected] ή  [email protected] ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 13-12-2021 .

                                                       Η  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ