Δ. Λαυρεωτικής: Αποτελέσματα των Εκλογών της 26ης Μαΐου και Επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών

των Εκλογών  της 26ης Μαΐου και Επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών  Αρχών, τα οποία έχουν τοιχοκολληθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο οικείο Δημοτικό κατάστημα σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου  43 του ν. 3852/2010.


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

LAYREOTIKHS


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019 

 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – LAYREOTIKHS_Agioy_Konstantinoy

ΚΕΡΑΤΕΑΣLAYREOTIKHS_Kerateas

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣLAYREOTIKHS_Layreotikhs


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 2ας  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

LAYREOTIKHS_2_Sunday