ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ   «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ»

26 και 27 Αυγούστου

γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 22/08/, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
  • Αδειούχοι παραγωγικής λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
  • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
  • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.

Οι μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

μετά τις  22/08/22 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Οι θέσεις θα δοθούν στις  22/08/2022  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2021.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  26/08/.

Κόστος συμμετοχής  50 €/4 .

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728