ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ : ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ο διενεργεί, σε ετήσια και περιοδική βάση, ελέγχους ποιότητας των νερών κολύμβησης σε βασικές του (Λουμπάρδα, Αγία Μαρίνα, Νησί Ντούνη-Σκαλάκια, Άγιος Δημήτριος) από αξιόπιστο πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης. Σύμφωνα και με τις φετινές μετρήσεις  και ελέγχους του 2021 οι μας είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Οι συνήθεις φήμες προς το αντίθετο είναι ανυπόστατες. Οι δε συνήθεις… μετρήσεις «περί ακαταλληλότητας», σε 2 από τις 7 μας, που ανακοινώνονται από ανεξάρτητους φορείς,  δεν πληρούν τους όρους της αμερόληπτης δειγματοληψίας, δεν έχουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και αποτελούν περισσότερο μέσα πίεσης προς Δήμους για συνεργασία μαζί τους…Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε τους μας ότι τα νερά κολύμβησης των παραλιών μας είναι καθαρά και εντός των επιτρεπτών τιμών. Επιτηρούμε τις και αν αντιληφθούμε τοπική ρύπανση άμεσα ενημερώνουμε το Λιμενικό και φυσικά το Δήμο Κρωπίας.