Προσλήψεις 5 ατόμων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενόψει των κατεπειγουσών αναγκών κατά την χειμερινή περίοδο, για τους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες:

Δύο (2) θέσεις ΔΕ οδηγών

Τρεις (3) θέσεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 19.11.2020 μέχρι και 23.11.2020 και ώρες από 8:00-14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990-63243, (αρμόδια υπάλληλος κα Μ.Κουτσουνάκη).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

↓ Σχολιάστε εδώ μέσω του λογαριασμού σας στο facebook ↓
  Νέος εκλογικός νόμος έως τον Μάρτιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Εκλογή από τον α΄ γύρο με 40-42%