κερατεασ Λαυρεωτικής
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, με ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2018 – 28/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

26 Εργάτες Πυροπροστασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής