Προκήρυξη για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου έργου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 

 

Η «’Εταιρεία Αξιοποίησεως και Διαχείρισεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»(ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ), Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. ( 094494449 ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με την επωνυμία «Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems» με διακριτικό τίτλο «SMARTFAN» και Grant Agreement number: 760779, με Υπεύθυνο υλοποίησης του ΕΤΠ της ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ με την επωνυμία «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ορισμένου έργου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα:

PROSKLISI_SMARTFAN_DKAL