ΕΩΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ξεκίνησε από  1/8/2018  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. Στο Δήμο Κρωπίας προβλέπονται 91 θέσεις.

Ειδικότερα : 11 θέσεις για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ), φυσιοθεραπευτών, πληροφορικής, νοσηλευτών, διοικητικού/διοικητικού-οικονομικού, γεωπληροφορικής-τοπογραφίας και βιβλιοθηκονόμων,  13 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αγρονόμων-τοπογράφων, κοινωνικών λειτουργών, γεωπόνων ,ηλεκτρολόγων-μηχανικών & μηχανικών υπολογιστών, μηχανολόγων-μηχανικών, φυσικής αγωγής, ψυχολόγων, διοικητικού/διοικητικού-οικονομικού και βιβλιοθηκονομίας-αρχειονομίας.

Οι υπόλοιπες 67  θέσεις του προγράμματος στο Δήμο Κρωπίας είναι στις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  :

Έναρξη Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
ΕΩΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ