Ποιός είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών;
Ποιός είναι ο σωστός τρόπος εφαρμογής του αλκοολούχου αντισηπτικού;

Δείτε τις κάρτες.

τρόπος εφαρμογής του αλκοολόχου αντισηπτικού τρόπος πλυσίματος των χεριών