22.1 C
Keratea
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Υπουργείο Πολιτισμού: Οδηγίες για τις ταινίες που θέλουν να διεκδικήσουν Όσκαρ

Πρόσφατα Άρθρα

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τις ταινίες από τις οποίες θα προκύψει η επίσημη υποβολή της Ελλάδας για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους της 94ης διοργάνωσης των βραβείων Oscar.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού καλεί τους παραγωγούς και των σκηνοθέτες των ελληνικών ταινιών που θέλουν να διεκδικήσουν το επόμενο βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, να υποβάλλουν συμμετοχή. Παράλληλα, αναφέρονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αυτές προβλέπονται από τους κανόνες της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Η ταινία που τελικά θα εκπροσωπήσει την στην κούρσα των Όσκαρ, ψηφίζεται από Επιτροπή που ορίζει το Υπουργείο.

Ακολουθεί αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

«Tο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου, με το οποίο η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στην 94η διοργάνωση βραβείων Oscar της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους κινηματογραφιστές, στο πλαίσιο του άρθρου 35 του ν. 3905/2010 («Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 219), αναφορικά με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR, σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/53689/01-06-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1829), εφόσον πληρούν τα κριτήρια υπό τους τίτλους Α. ΟΡΙΣΜΟΣ και Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, όπως αυτά προβλέπονται από τους κανόνες της 94ης διοργάνωσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, έχουν επέλθει αλλαγές τόσο στις ημερομηνίες όσο και τους λοιπούς όρους συμμετοχής που αφορούν στην 94η διοργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ταινίες για τις οποίες είχε αρχικά προγραμματιστεί πρεμιέρα σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα και οι οποίες εν τούτοις διατέθηκαν αρχικώς μέσω εμπορικής υπηρεσίας διανομής ροής ( service) ή μέσω βίντεο κατά παραγγελία ( on demand), πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στην κατηγορία Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για την 94η διοργάνωση των Βραβείων OSCAR υπό τους ακόλουθους όρους:

• Οι συντελεστές να είναι σε θέση να παρέχουν στην Ακαδημία τόσο τα πρωτότυπα έγγραφα όσο και την αγγλική μετάφραση των κυβερνητικών διατάξεων αναστολής λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, καθώς και των προγενέστερων συμφωνιών για προγραμματισμένη προβολή σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα και τη διανομή ροής ( service) ή βίντεο κατά παραγγελία ( on demand).

• Οι συντελεστές να είναι σε θέση να διαθέσουν την ταινία εντός 60 ημερών από την επίσημη επιλογή της εκ μέρους της αρμόδιας Επιτροπής στον ασφαλή ιστότοπο μελών Academy Screening Room

• Οι ταινίες να πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπονται τα εξής:

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως διεθνής ορίζεται η κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους (διάρκειας μεγαλύτερης των 40 λεπτών), της οποίας η παραγωγή λαμβάνει χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της οποίας η γλώσσα των διαλόγων δεν είναι κατά κύριο λόγο (ήτοι σε ποσοστό άνω του 50%) η αγγλική. Επιτρέπονται ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και ταινίες ντοκιμαντέρ.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

· Η κινηματογραφική ταινία, η οποία υποβάλλεται, θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2021 και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και να προβάλλεται για τουλάχιστον επτά διαδοχικές ημέρες σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα, αποφέροντας έσοδα για τον παραγωγό και τον αιθουσάρχη.

· Η κινηματογραφική ταινία πρέπει να διαφημίζεται και να προωθείται κατά την κυκλοφορία της στις αίθουσες, με τρόπο που θεωρείται συνηθισμένος στις πρακτικές διανομής ταινιών μεγάλου μήκους. Δεν απαιτείται διανομή της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

· Ταινίες οι οποίες, σε οποιαδήποτε έκδοση, θα τύχουν προβολής ή διανομής νωρίτερα από την πρώτη, επίσημη προβολή ή διανομή σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα δεν θα είναι επιλέξιμες για το βραβείο της Ακαδημίας. Το είδος προβολής ή διανομής που καθιστά την εκάστοτε κινηματογραφική ταινία ακατάλληλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: καλωδιακή τηλεόραση, υπηρεσίες Pay per View / on Demand, διανομή DVD, διανομή από αεροπορική εταιρεία με σκοπό την προβολή εν πτήσει, μετάδοση μέσω διαδικτύου. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου όρου, σε συνδυασμό με την εξαίρεση που τίθεται όσον αφορά ειδικά στην 94η διοργάνωση, αναμένονται διευκρινίσεις από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

· Η γλώσσα των αυθεντικών διαλόγων της κινηματογραφικής ταινίας θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο (ποσοστό άνω του 50%) διαφορετική από την αγγλική. Απαιτούνται ακριβείς, ευανάγνωστοι υπότιτλοι στην αγγλική γλώσσα.

· Ο δημιουργικός έλεγχος της κινηματογραφικής ταινίας που υποβάλλεται θα πρέπει, πιστοποιημένα, να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των πολιτών ή των κατοίκων της χώρας, η οποία την υποβάλλει.

· Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν συμπεριλάβει επικαιροποιημένες ή/και ακριβείς πληροφορίες που σχετίζονται με την ιθαγένεια της ταινίας που έχει επιλεγεί, καθώς και άλλα θέματα όπως τις λεπτομέρειες παραγωγής και τις πληροφορίες κυκλοφορίας, η ταινία αυτή θα κρίνεται μη επιλέξιμη.

· Η Εκτελεστική Επιτροπή του βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους είναι η αρμόδια για να επιλύσει όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα και τους κανονισμούς.

Προκειμένου η συμμετοχή κινηματογραφικής ταινίας στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής να είναι έγκυρη και ολοκληρωμένη, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση του παραγωγού με πρωτότυπη υπογραφή, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ακριβή τίτλο της ταινίας, διάρκεια και είδος (μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινία κινουμένων σχεδίων, όλα διάρκειας άνω των 40 λεπτών).

2. Συνημμένο Πιστοποιητικό Ελληνικότητας (το οποίο εκδίδεται, μετά από σχετική αίτηση, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), καθώς και στοιχεία των συντελεστών.

3. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η πρώτη, επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έγινε για επτά διαδοχικές μέρες σε αίθουσα εμπορικού κινηματογράφου με εισιτήριο, ή, εναλλακτικά, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, μέσω διανομής ροής ( service) ή βίντεο κατά παραγγελία ( on demand).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Τμήματος Κινηματογραφίας και Ο/Α Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, από την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτούμενων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης».​

Ειδήσεις από την και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο «αστυνόμος Μάουζερ» από τη «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή»

Θλίψη για τον Φιλ Κόλινς: «Δεν μπορώ ούτε τη μπαγκέτα να κρατήσω πια»

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού: Οδηγίες για τις ταινίες που θέλουν να διεκδικήσουν Όσκαρ

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ