Τσακλόγου: Μεταξύ 7,5 και 8 % η αύξηση στις συντάξεις

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Tau;&omicron; &mu;&iota;&sigma;&#972; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&lambda;&eta;&theta;&omega;&rho;&iota;&sigma;&mu;&omicron;&#973; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &rho;&upsilon;&theta;&mu;&omicron;&#973; &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &mu;&epsilon;&gamma;&#941;&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &omicron; &nu;&#972;&mu;&omicron;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;&#940;&xi;&epsilon;&omega;&nu;, &epsilon;&xi;&#942;&gamma;&eta;&sigma;&epsilon; &omicron; &upsilon;&phi;&upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#972;&sigmaf; &Epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf;, &Pi;&alpha;&nu;&alpha;&gamma;&iota;&#974;&tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&sigma;&alpha;&kappa;&lambda;&#972;&gamma;&lambda;&omicron;&upsilon;.                 </p><div>                   <p>                     &laquo;&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&phi;&#941;&rho;&alpha;&mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &rho;&#943;&xi;&alpha;&mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&kappa;&rho;&epsilon;&mu;&epsilon;&#943;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;&#940;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; 34.000 &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972; &alpha;&upsilon;&tau;&#941;&sigmaf; &omicron;&iota; 95.000 &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &delta;&#973;&sigma;&kappa;&omicron;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&tau;&#974;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;&raquo;, &tau;&iota;&sigmaf; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&epsilon;&sigmaf; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &alpha;&nu;&alpha;&lambda;&#940;&beta;&epsilon;&iota; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&#942; &omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&#943;&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; &Epsilon;&Phi;&Kappa;&Alpha; &#972;&tau;&iota; &laquo;&mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#972;&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 2-3 &mu;&#942;&nu;&epsilon;&sigmaf; &nu;&alpha; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omega;&theta;&epsilon;&#943; &omicron;&iota; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;&#940;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &raquo;, &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &omicron; &kappa;. &Tau;&sigma;&alpha;&kappa;&lambda;&#972;&gamma;&lambda;&omicron;&upsilon;.                   </p>                                     <p>                     &laquo;&Omicron;&iota; &pi;&alpha;&rho;&#940;&lambda;&lambda;&eta;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &beta;&gamma;&alpha;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&alpha;&delta;&iota;&alpha;&kappa;&#940;, &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &alpha;&rho;&chi;&#943;&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&kappa;&kappa;&alpha;&theta;&alpha;&rho;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota;. &Mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&xi;&#940;&mu;&eta;&nu;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &chi;&rho;&omicron;&nu;&iota;&#940;&sigmaf; &#943;&sigma;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &tau;&rho;&#943;&mu;&eta;&nu;&omicron; &nu;&alpha; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &epsilon;&kappa;&kappa;&alpha;&theta;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&#943;&raquo;, &alpha;&pi;&#940;&nu;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &sigma;&epsilon; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#972; &epsilon;&rho;&#974;&tau;&eta;&mu;&alpha; &omicron; &upsilon;&phi;&upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#972;&sigmaf; &Epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Alpha;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#941;&phi;&upsilon;&gamma;&epsilon; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&alpha;&nu;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&pi;&alpha;&kappa;&rho;&iota;&beta;&#941;&sigmaf; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;&#972; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;&#940;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &epsilon;&#943;&pi;&epsilon; &pi;&omega;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&#943;&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;&#973; 7,5-8%.&nbsp;&Sigma;&epsilon; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta;, &tau;&omicron; &pi;&omicron;&sigma;&#972; &theta;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&#943; &alpha;&pi;&#972; 1&eta;&sigmaf; &Iota;&alpha;&nu;&omicron;&upsilon;&alpha;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &phi;&alpha;&nu;&epsilon;&#943; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &alpha;&pi;&#972; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; &delta;&#973;&omicron; &mu;&#942;&nu;&epsilon;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;&#942; &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&#940; &omicron; &Pi;&alpha;&nu;&alpha;&gamma;&iota;&#974;&tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&sigma;&alpha;&kappa;&lambda;&#972;&gamma;&lambda;&omicron;&upsilon;, &mu;&iota;&lambda;&#974;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &sigma;&#942;&mu;&epsilon;&rho;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &Alpha;&Nu;&Tau;1, &epsilon;&#943;&pi;&epsilon; &pi;&omega;&sigmaf; &eta; &alpha;&rho;&chi;&iota;&kappa;&#942; &pi;&rho;&#972;&beta;&lambda;&epsilon;&psi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&#972;&mu;&omicron;&upsilon; &#942;&tau;&alpha;&nu; &#972;&tau;&iota; &theta;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&rho;&kappa;&#941;&sigma;&epsilon;&iota; &mu;&#941;&chi;&rho;&iota; &tau;&omicron; 2019 &kappa;&alpha;&iota; &theta;&alpha; &pi;&#940;&rho;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota;&rho;&#972; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&alpha; &#941;&omega;&sigmaf; &#972;&tau;&omicron;&upsilon; &iota;&sigma;&omicron;&sigma;&kappa;&epsilon;&lambda;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&#973;&nu; &omicron;&iota; &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&#941;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#940; &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&xi;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&iota;&sigma;&theta;&omicron;&#973;&sigmaf;, &epsilon;&#943;&pi;&epsilon; &pi;&omega;&sigmaf; &gamma;&#943;&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &epsilon;&mu;&mu;&#941;&sigma;&omega;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &Delta;&eta;&mu;&#972;&sigma;&iota;&omicron;, &epsilon;&nu;&#974; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &iota;&delta;&iota;&omega;&tau;&iota;&kappa;&#972; &tau;&omicron;&mu;&#941;&alpha; &omicron;&iota; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;&#974;&tau;&alpha;&tau;&omicron;&upsilon; &mu;&iota;&sigma;&theta;&omicron;&#973;, &xi;&epsilon;&kappa;&iota;&nu;&omicron;&#973;&nu; &alpha;&pi;&#972; 1&eta;&sigmaf; &Iota;&alpha;&nu;&omicron;&upsilon;&alpha;&rho;&#943;&omicron;&upsilon;.                   </p>                                                                        </div>

Πηγή: Τσακλόγου: Μεταξύ 7,5 και 8 % η αύξηση στις συντάξεις

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα