Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας

Αξίζει να διαβάσετε

Οκτώ μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και αιχμή τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που θα ξεκινήσουν πιλοτικά την 1η Νοεμβρίου, αλλά και την Εθνική Πύλη Αναπηρίας, παρουσιάστηκαν από τα υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά οι βασικές αλλαγές είναι:

• Καταργούνται οι αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ. Μέχρι πρότινος, σύµφωνα µε τον υπουργό, απαιτούνταν 3 µε 4 επισκέψεις στα ΚΕΠΑ για να µπορέσει ο πολίτης να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Πλέον απαιτείται µόνο µία επίσκεψη, την ηµέρα της εξέτασής του από την γιατρών.

• ∆ηµιουργείται η ενιαία ιατρική γνωµάτευση για την αναπηρία, που θα ισχύει για όλες τις επιµέρους παροχές της πολιτείας (επιδόµατα αναπηρίας, αναπηρίας, εξωιδρυµατικό επίδοµα κ.ά.). Καταργούνται έτσι οι πολλαπλές επισκέψεις και γνωµατεύσεις για διαφορετικές παροχές. Ο ασφαλισµένος θα λαµβάνει πρώτα ηλεκτρονικά την ενιαία ιατρική γνωµάτευση και στη συνέχεια θα κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ, στον κ.λπ. για τη λήψη της παροχής.

• Καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως την τελευταία 5ετία το εν λόγω παράβολο κατέβαλαν πάνω από 250. πολίτες που ήθελαν να πιστοποιηθούν από ΚΕΠΑ. Να σηµειωθεί βέβαια ότι από το 2018 και µετά το παράβολο το κατέβαλλε ο για λογαριασµό των ασφαλισµένων.

• Τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας και συγκεντρώνονται σε αυτή σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα ΑµεΑ. Οπως τόνισε µάλιστα ο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, το αίτηµα για της αναπηρίας µέσω της νέας εθνικής πύλης θα γίνεται µε µόλις 8 απλά βήµατα, ενώ θα υπάρχει πρόσβαση και στις διαθέσιµες συνταξιοδοτικές, επιδοµατικές, κοινωνικές και οικονοµικές παροχές που δικαιούνται.

Στο επόµενο διάστηµα θα «τρέξουν» 4 ακόµη µεταρρυθµίσεις που θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την καθηµερινότητα των ατόµων µε αναπηρία. Συγκεκριµένα:

• Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα πιστοποιηµένα ΑµεΑ στη χώρα.

• Θεσπίζεται η Κάρτα Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το µητρώο. Με αυτήν τα ΑµεΑ θα µπορούν να πιστοποιούν µε ψηφιακό τρόπο την ιδιότητά τους προκειµένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώµατά τους.

• Αναµορφώνεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ. Στο ΕΣΙ θα µπορούν να ενταχθούν ιατροί όχι µόνο από τον δηµόσιο (όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα) αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, παρακολουθώντας ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης.

• Προωθείται ο νέος για την θεσµός του Προσωπικού Βοηθού, που θα συµβάλλει στην οµαλή ένταξη αρκετών αναπήρων συνανθρώπων µας στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.

Πηγή: Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα