Τα παιδιά της «Φλόγας» στα Rafale και Mirage στην 114 Πτέρυγα Μάχης

Αξίζει να διαβάσετε

- Advertisement -
ΕΛΛΑΔΑ

Newsroom Newsroom

      <div>            <figure>        <picture>          <source media="(min-width: 1024px)">          <source media="(min-width: 0px)">          <img width="320" height="180" src="https://forkeratea.com/wp-content/uploads//12/localimages/4.jpg63a2201614303.jpg" alt="&Tau;&alpha; &pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&#940; &tau;&eta;&sigmaf; &laquo;&Phi;&lambda;&#972;&gamma;&alpha;&sigmaf;&raquo; &sigma;&tau;&alpha; Rafale &kappa;&alpha;&iota; Mirage &sigma;&tau;&eta;&nu; 114 &Pi;&tau;&#941;&rho;&upsilon;&gamma;&alpha; &Mu;&#940;&chi;&eta;&sigmaf;">        </source></source></picture>                <figcaption>                    &Kappa;&alpha;&tau;&#940; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &xi;&epsilon;&nu;&alpha;&gamma;&#942;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; 114&Pi;&Mu;, &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&xi;&omicron;&mu;&omicron;&iota;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &pi;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&sigma;&kappa;&alpha;&phi;&#974;&nu; Rafale &kappa;&alpha;&iota; Mirage 2-5                              <cite>haf.gr</cite>                   </figcaption>              </figure>            <div>                        <div>          <p>&Tau;&eta;&nu; &Tau;&epsilon;&tau;&#940;&rho;&tau;&eta; 14 &Delta;&epsilon;&kappa;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2022, &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&upsilon;&kappa;&alpha;&iota;&rho;&#943;&alpha; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&omicron;&rho;&tau;&#974;&nu; &tau;&omega;&nu; &Chi;&rho;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&gamma;&#941;&nu;&nu;&omega;&nu;, &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;&#943;&sigma;&iota;&omicron; &tau;&omega;&nu; &delta;&rho;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&omicron;&rho;&#940;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; <strong>&Pi;&omicron;&lambda;&epsilon;&mu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &Alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&rho;&#943;&alpha;&sigmaf; (&Pi;&Alpha;)</strong>, &omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;&#974;&theta;&eta;&kappa;&epsilon;, &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;<strong> &Gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&#972; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&#943;&omicron; &Alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&rho;&#943;&alpha;&sigmaf; (&Gamma;&Epsilon;&Alpha;)</strong>, &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&eta; &tau;&omega;&nu; &pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&#974;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &phi;&iota;&lambda;&omicron;&xi;&epsilon;&nu;&omicron;&#973;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; <strong>&Sigma;&#973;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;&omicron; &Gamma;&omicron;&nu;&#941;&omega;&nu; &Pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&#974;&nu;</strong> &mu;&epsilon; <strong>&Nu;&epsilon;&omicron;&pi;&lambda;&alpha;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#942; &Alpha;&sigma;&theta;&#941;&nu;&epsilon;&iota;&alpha;</strong> <strong>&laquo;&Phi;&lambda;&#972;&gamma;&alpha;&raquo;</strong>, &sigma;&tau;&eta;&nu; <strong>114 &Pi;&tau;&#941;&rho;&upsilon;&gamma;&alpha; &Mu;&#940;&chi;&eta;&sigmaf; (114&Pi;&Mu;)</strong>, &sigma;&tau;&eta;&nu; <strong>&Alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;&#942; &Beta;&#940;&sigma;&eta; &Tau;&alpha;&nu;&#940;&gamma;&rho;&alpha;&sigmaf;.</strong></p>       </div>                                                       <div>          <p>&Kappa;&alpha;&tau;&#940; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &xi;&epsilon;&nu;&alpha;&gamma;&#942;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; <strong>114&Pi;&Mu;</strong>, &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&xi;&omicron;&mu;&omicron;&iota;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &pi;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&sigma;&kappa;&alpha;&phi;&#974;&nu; <strong></strong> &kappa;&alpha;&iota; <strong>Mirage 2000-5</strong>, &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&alpha; &#943;&delta;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&sigma;&kappa;&#940;&phi;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &chi;&#974;&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&#940;&theta;&mu;&epsilon;&upsilon;&sigma;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.

Επίσης την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Ιστορίας της ΠΑ, στο Παλαιό Φάληρο, εορταστική εκδήλωση, κατά την οποία τα παιδιά του Συλλόγου διασκέδασαν με διαδραστικά παιχνίδια και με τραγούδια από την ελαφρά ορχήστρα του Σμήνους Μουσικής της ΠΑ, ενώ έλαβαν και χριστουγεννιάτικα δώρα.

- Advertisement -
      </div>                                                     </div>                                                                                                                                           </div> 

Πηγή: Τα παιδιά της «Φλόγας» στα Rafale και Mirage στην 114 Πτέρυγα Μάχης

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα