Σοκάρει βίντεο από διάσωση παιδιού στην Κίνα που κρεμόταν από μπαλκόνι: Σφήνωσε το κεφάλι του στα κάγκελα

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&#972;&beta;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&#940;&sigma;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;&#940;&phi;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&alpha;&tau;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;&#942; &Kappa;&#943;&nu;&alpha; &#972;&tau;&alpha;&nu; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#940;&kappa;&iota; &delta;&#973;&omicron; &epsilon;&tau;&#974;&nu; &beta;&gamma;&#942;&kappa;&epsilon; &alpha;&pi;&#972; &pi;&alpha;&rho;&#940;&theta;&upsilon;&rho;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &tau;&epsilon;&tau;&#940;&rho;&tau;&omicron;&upsilon; &omicron;&rho;&#972;&phi;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&rho;&epsilon;&mu;&#940;&sigma;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&nu;&#972; &alpha;&phi;&omicron;&#973; &tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&phi;&#942;&nu;&omega;&sigma;&epsilon; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &mu;&pi;&#940;&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf;.                 </p><div>                   <p>                     &Tau;&omicron; &sigma;&#974;&mu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&omicron;&#973; &pi;&#941;&rho;&alpha;&sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&#940;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&iota;&sigmaf; &mu;&pi;&#940;&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&iota;&omega;&rho;&omicron;&#973;&nu;&tau;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&nu;&#972; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&phi;&eta;&nu;&omega;&mu;&#941;&nu;&omicron; &sigma;&tau;&alpha; &sigma;&#943;&delta;&epsilon;&rho;&alpha;.                   </p>                                     <p>                     &Pi;&rho;&#974;&tau;&omicron;&iota; &kappa;&iota;&nu;&eta;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;&#973;&nu;&tau;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &gamma;&epsilon;&#943;&tau;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &tau;&rho;&#943;&tau;&omicron;&upsilon; &omicron;&rho;&#972;&phi;&omicron;&upsilon; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&alpha;&theta;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &kappa;&epsilon;&rho;&delta;&#943;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron; &mu;&#941;&chi;&rho;&iota; &#940;&lambda;&lambda;&omicron;&iota; &#941;&nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&pi;&#940;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&rho;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&alpha;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&omicron; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#940;&kappa;&iota; &mu;&#941;&nu;&epsilon;&iota; &alpha;&kappa;&#943;&nu;&eta;&tau;&omicron; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&#972; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &theta;&alpha;&nu;&#940;&sigma;&iota;&mu;&eta; &pi;&tau;&#974;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&nu;&#972;.                   </p>                                     <p>                     &Mu;&epsilon; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &kappa;&#972;&pi;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&#943;&nu;&delta;&upsilon;&nu;&omicron; &omicron;&iota; &delta;&#973;&omicron; &nu;&epsilon;&alpha;&rho;&omicron;&#943; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; &tau;&rho;&#943;&tau;&omicron; &#972;&rho;&omicron;&phi;&omicron; &beta;&#940;&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&rho;&#974;&tau;&alpha; &#941;&nu;&alpha; &sigma;&kappa;&alpha;&mu;&nu;&#940;&kappa;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&#941;&chi;&epsilon;&iota;&alpha; &#941;&nu;&alpha; &delta;&epsilon;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&omicron;, &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&iota;&delta;&#943; &epsilon;&pi;&#940;&nu;&omega; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&tau;&alpha;&mu;&alpha;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &pi;&iota;&#941;&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;.                   </p>                   <p>                     &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &alpha;&pi;&#972; &tau;&rho;&iota;&#940;&mu;&iota;&sigma;&eta; &delta;&rho;&alpha;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#940; &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940;, &omicron;&iota; &#941;&nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&iota; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&beta;&iota;&#940;&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&rho;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&alpha;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &phi;&#941;&rho;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&omicron; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#940;&kappa;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&sigma;&phi;&#940;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&pi;&iota;&tau;&iota;&omicron;&#973;. &Mu;&alpha;&rho;&tau;&upsilon;&rho;&#943;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&lambda;&eta; &Zeta;&#943;&mu;&pi;&omicron; &alpha;&nu;&alpha;&phi;&#941;&rho;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&omega;&sigmaf; &omicron;&iota; &gamma;&omicron;&nu;&epsilon;&#943;&sigmaf; &#941;&lambda;&epsilon;&iota;&pi;&alpha;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &sigma;&pi;&#943;&tau;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &gamma;&iota;&alpha;&gamma;&iota;&#940; &pi;&rho;&#972;&sigma;&epsilon;&chi;&epsilon; &tau;&omicron; &mu;&omega;&rho;&#972; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&nu; &alpha;&delta;&epsilon;&lambda;&phi;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;.                   </p>                                     <p>                     &Tau;&omicron; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &pi;&alpha;&iota;&delta;&#943; &#940;&nu;&omicron;&iota;&xi;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&rho;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&pi;&iota;&tau;&iota;&omicron;&#973; &kappa;&alpha;&iota; &beta;&gamma;&#942;&kappa;&epsilon;, &eta; &gamma;&iota;&alpha;&gamma;&iota;&#940; &tau;&omicron;&nu; &kappa;&upsilon;&nu;&#942;&gamma;&eta;&sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&delta;&#974;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &delta;&#973;&omicron; &#941;&xi;&omega; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &delta;&iota;&alpha;&mu;&#941;&rho;&iota;&sigma;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&#972;&tau;&epsilon; &beta;&rho;&#942;&kappa;&epsilon; &epsilon;&upsilon;&kappa;&alpha;&iota;&rho;&#943;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&iota;&delta;&#943; &nu;&alpha; &beta;&gamma;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&rho;&#940;&theta;&upsilon;&rho;&omicron;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&omicron; &mu;&omega;&rho;&#940;&kappa;&iota; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&lambda;&#940; &sigma;&tau;&eta;&nu; &upsilon;&gamma;&epsilon;&#943;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&nu;&#974; &sigma;&tau;&omicron; &chi;&#941;&rho;&iota; &epsilon;&nu;&#972;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &gamma;&epsilon;&#943;&tau;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&sigma;&pi;&alpha;&sigma;&alpha;&nu; &tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&rho;&tau;&alpha; &tau;&omicron;&pi;&omicron;&theta;&epsilon;&tau;&#942;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &epsilon;&pi;&tau;&#940; &rho;&#940;&mu;&mu;&alpha;&tau;&alpha;.                   </p>                                                      </div>

Πηγή: Σοκάρει βίντεο από διάσωση παιδιού στην Κίνα που κρεμόταν από μπαλκόνι: Σφήνωσε το κεφάλι του στα κάγκελα

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα