Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Άγκυρα: «Επιστρέψτε τους S-400 και σταματήστε τις συναλλαγές με τη Μόσχα»

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Eta; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#940; &tau;&omega;&nu; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#974;&nu; S-400 &epsilon;&#943;&chi;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;&#941;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&omicron;&lambda;&#942; &kappa;&upsilon;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha; &beta;&#940;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&#972;&mu;&omicron;&upsilon; CAATSA.                 </p><div>                   <p>                     &Mu;&#942;&nu;&upsilon;&mu;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&rho;&#941;&psi;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &alpha;&nu;&tau;&iota;&pi;&upsilon;&rho;&alpha;&upsilon;&lambda;&iota;&kappa;&#972; &sigma;&#973;&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; S-400 &sigma;&tau;&eta; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &mu;&eta;&nu; &tau;&omicron; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &#941;&sigma;&tau;&epsilon;&iota;&lambda;&epsilon; &tau;&omicron; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&#943;&omicron; &Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&#974;&nu; &tau;&omega;&nu; &Eta;&Pi;&Alpha;, &sigma;&tau;&omicron;&nu; &alpha;&pi;&#972;&eta;&chi;&omicron; &tau;&omega;&nu; &delta;&eta;&lambda;&#974;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &Tau;&omicron;&#973;&rho;&kappa;&omicron;&upsilon; &Upsilon;&Pi;&Epsilon;&Xi; &Chi;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&upsilon;&sigma;&#943; &Alpha;&kappa;&#940;&rho; &pi;&omega;&sigmaf; &eta; &#902;&gamma;&kappa;&upsilon;&rho;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &#941;&tau;&omicron;&iota;&mu;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &chi;&rho;&#942;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &laquo;&epsilon;&#940;&nu; &upsilon;&pi;&#940;&rho;&xi;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;&epsilon;&iota;&lambda;&#942;&raquo;.                   </p>                                     <p>                     &Alpha;&pi;&alpha;&nu;&tau;&#974;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &epsilon;&rho;&omega;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#942;&nu;&omega;&nu; &alpha;&nu;&tau;&alpha;&pi;&omicron;&kappa;&rho;&iota;&tau;&#974;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Omicron;&upsilon;&#940;&sigma;&iota;&gamma;&kappa;&tau;&omicron;&nu;, &epsilon;&kappa;&pi;&rho;&#972;&sigma;&omega;&pi;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Sigma;&tau;&#941;&iota;&tau; &Nu;&tau;&iota;&pi;&#940;&rho;&tau;&mu;&epsilon;&nu;&tau; &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&kappa;&rho;&iota;&mu;&#941;&nu;&alpha;:                   </p>                   <p>                     &laquo;H &theta;&#941;&sigma;&eta; &mu;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&#973;&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; S-400 &delta;&epsilon;&nu; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &alpha;&lambda;&lambda;&#940;&xi;&epsilon;&iota;: <strong>&Tau;&alpha; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#940; S-400 &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &alpha;&sigma;&#973;&mu;&beta;&alpha;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;&#972; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;&Alpha;&Tau;&Omicron;</strong>, &alpha;&pi;&epsilon;&iota;&lambda;&omicron;&#973;&nu; &tau;&eta;&nu; &alpha;&sigma;&phi;&#940;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;&Alpha;&Tau;&Omicron; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&epsilon;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&#940;&delta;&omicron;&upsilon;&nu; &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;&#973;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha;&sigmaf; &omega;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&#940;&chi;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;&Alpha;&Tau;&Omicron;&raquo;.                   </p>                                     <p>                     &Upsilon;&pi;&epsilon;&nu;&theta;&#973;&mu;&iota;&sigma;&epsilon; &delta;&epsilon; &pi;&omega;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&#972;&tau;&iota; &eta;&nbsp;&Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&#972;&sigmaf; &sigma;&#973;&mu;&mu;&alpha;&chi;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;&Alpha;&Tau;&Omicron;, &laquo;&omega;&sigma;&tau;&#972;&sigma;&omicron;, &eta; &alpha;&pi;&#972;&kappa;&tau;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; S-400 &#941;&rho;&chi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; <span>&sigma;&epsilon; &#940;&mu;&epsilon;&sigma;&eta; &alpha;&nu;&tau;&#943;&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &delta;&epsilon;&sigma;&mu;&epsilon;&#973;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;&#941;&lambda;&alpha;&beta;&alpha;&nu; &#972;&lambda;&omicron;&iota; &omicron;&iota; &Sigma;&#973;&mu;&mu;&alpha;&chi;&omicron;&iota; &sigma;&tau;&eta; &Sigma;&#973;&nu;&omicron;&delta;&omicron; &Kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;&Alpha;&Tau;&Omicron; &tau;&omicron; 2016</span> &sigma;&tau;&eta; &Beta;&alpha;&rho;&sigma;&omicron;&beta;&#943;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &mu;&epsilon;&#943;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&xi;&alpha;&rho;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#972; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;&#972;&raquo;.                   </p>                   <p>                     &Pi;&rho;&omicron;&epsilon;&iota;&delta;&omicron;&pi;&omicron;&#943;&eta;&sigma;&epsilon;, &tau;&#941;&lambda;&omicron;&sigmaf;, &tau;&eta;&nu; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &#972;&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&#943;&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&#940;&chi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &Eta;&Pi;&Alpha; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&phi;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&nu; &mu;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#941;&sigmaf; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#974;&nu; &#972;&pi;&lambda;&omega;&nu;, &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&alpha;&nu;&omicron;&mu;&#941;&nu;&omega;&nu; &pi;&rho;&#972;&sigma;&theta;&epsilon;&tau;&omega;&nu; &nbsp;&pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&#941;&rho;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&eta; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha; &#941;&sigma;&omicron;&delta;&alpha;, &pi;&rho;&#972;&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&rho;&rho;&omicron;&#942;.                   </p>                                     <p>                     <em>&Omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;&sigma;&delta;&#942;&pi;&omicron;&tau;&epsilon; &tau;&#941;&tau;&omicron;&iota;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;&#973;&sigma;&alpha;&nu; &nu;&alpha; &upsilon;&pi;&#972;&kappa;&epsilon;&iota;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &kappa;&upsilon;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; CAATSA &xi;&epsilon;&chi;&omega;&rho;&iota;&sigma;&tau;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&lambda;&#941;&omicron;&nu; &alpha;&upsilon;&tau;&#974;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &#942;&delta;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&lambda;&eta;&theta;&epsilon;&#943;.</em>                   </p>                   <div>                                                                                  <p>                       &Alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&#942;&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; DNews &sigma;&tau;&omicron; News &kappa;&alpha;&iota; &mu;&#940;&theta;&epsilon;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&#974;&tau;&omicron;&iota; &#972;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&iota;&delta;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;                     </p>                                                                                  </div>                 </div>

Πηγή: Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Άγκυρα: «Επιστρέψτε τους S-400 και σταματήστε τις συναλλαγές με τη Μόσχα»

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα