Μαχαιρώματα σε μαθητικό πάρτι στην Ιτέα, δύο παιδιά στο νοσοκομείο

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Mu;&alpha;&chi;&alpha;&iota;&rho;&#974;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &#941;&lambda;&alpha;&beta;&alpha;&nu; &chi;&#974;&rho;&alpha; &sigma;&epsilon; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972; &pi;&#940;&rho;&tau;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Iota;&tau;&#941;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Phi;&omega;&kappa;&#943;&delta;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &delta;&#973;&omicron; &pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&#940; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;&#942;&gamma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &nu;&omicron;&sigma;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&epsilon;&#943;&omicron;.                 </p><div>                   <p>                     &Phi;&alpha;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&omega;&sigmaf; &xi;&#941;&phi;&upsilon;&gamma;&alpha;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&#943;&nu;&delta;&upsilon;&nu;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&rho;&#940;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&epsilon; &#941;&nu;&alpha; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972; &pi;&#940;&rho;&tau;&iota; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&epsilon;&xi;&alpha;&gamma;&#972;&tau;&alpha;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&xi;&alpha;&sigma;&phi;&#940;&lambda;&iota;&sigma;&eta; &chi;&rho;&eta;&mu;&#940;&tau;&omega;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; 5&eta;&mu;&epsilon;&rho;&eta; &epsilon;&kappa;&delta;&rho;&omicron;&mu;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &tau;&rho;&#943;&tau;&eta;&sigmaf; &tau;&#940;&xi;&eta;&sigmaf;, &sigma;&epsilon; &Lambda;&#973;&kappa;&epsilon;&iota;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;&tau;&#941;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &Lambda;&#943;&gamma;&eta; &#974;&rho;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&alpha; &mu;&epsilon;&sigma;&#940;&nu;&upsilon;&chi;&tau;&alpha; &xi;&#941;&sigma;&pi;&alpha;&sigma;&epsilon; &#941;&nu;&alpha;&sigmaf; &#940;&gamma;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&upsilon;&gamma;&#940;&sigmaf;. &#904;&nu;&alpha; &nu;&epsilon;&alpha;&rho;&#972; &#940;&tau;&omicron;&mu;&omicron;, &epsilon;&xi;&omega;&sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;&#972;&sigmaf;, &phi;&#941;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &#941;&beta;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon; &mu;&alpha;&chi;&alpha;&#943;&rho;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &chi;&tau;&#973;&pi;&eta;&sigma;&epsilon; &delta;&#973;&omicron; &pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&#940; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&#972;&delta;&iota;.&nbsp;                   </p>                   <p>                     &Tau;&omicron; &#941;&nu;&alpha; &mu;&#940;&lambda;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &tau;&rho;&alpha;&upsilon;&mu;&alpha;&tau;&#943;&sigma;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &pi;&iota;&omicron; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;&#940;, &epsilon;&nu;&#974; &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &delta;&#973;&omicron; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;&#941;&lambda;&eta;&xi;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &Nu;&omicron;&sigma;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&epsilon;&#943;&omicron; &#902;&mu;&phi;&iota;&sigma;&sigma;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&omicron;&sigma;&eta;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;. &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&phi;&#941;&rho;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; lamiareport.                   </p>                                     <p>                     &Alpha;&pi;&#972; &tau;&iota;&sigmaf; &Alpha;&rho;&chi;&#941;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&zeta;&eta;&tau;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota; &omicron; &delta;&rho;&#940;&sigma;&tau;&eta;&sigmaf;, &omicron; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omicron;&sigmaf; -&sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&#943;&epsilon;&sigmaf;-&nbsp;&#941;&chi;&epsilon;&iota; &tau;&alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;&#943;.                   </p>                   <p>                     &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&#940;&nu; &pi;&rho;&omicron;&alpha;&nu;&#940;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta; &delta;&iota;&epsilon;&xi;&#940;&gamma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &Lambda;&iota;&mu;&epsilon;&nu;&alpha;&rho;&chi;&epsilon;&#943;&omicron; &Iota;&tau;&#941;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                                                                        </div>

Πηγή: Μαχαιρώματα σε μαθητικό πάρτι στην Ιτέα, δύο παιδιά στο νοσοκομείο

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα