Κώστας Χαλκιάς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Omicron; &pi;&rho;&omega;&tau;&alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;&#942;&sigmaf; &Epsilon;&upsilon;&rho;&#974;&pi;&eta;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; 2004 &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&#940;&zeta;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&gamma;&#974;&nu;&epsilon;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&gamma;&lambda;&#943;&alpha;-&Eta;&Pi;&Alpha;, &Alpha;&rho;&gamma;&epsilon;&nu;&tau;&iota;&nu;&#942;-&Mu;&epsilon;&xi;&iota;&kappa;&#972;, &Iota;&sigma;&pi;&alpha;&nu;&#943;&alpha;-&Gamma;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&nu;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Pi;&omicron;&rho;&tau;&omicron;&gamma;&alpha;&lambda;&#943;&alpha;-&Omicron;&upsilon;&rho;&omicron;&upsilon;&gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&eta;                 </p><div>                   <p>                     &Kappa;&rho;&#943;&sigma;&iota;&mu;&alpha; &pi;&alpha;&iota;&chi;&nu;&#943;&delta;&iota;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&#940;&nu;&epsilon;&iota; &eta; 2<sup>&eta;</sup>&nbsp;&alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&omicron;&sigma;&mu;&#943;&omicron;&upsilon; &Kappa;&upsilon;&pi;&#941;&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &eta; 4<sup>&eta;</sup>&nbsp;&epsilon;&kappa;&pi;&omicron;&mu;&pi;&#942;&nbsp;<strong>&Omicron;&Pi;&Alpha;&Pi;&nbsp;</strong><strong>Game&nbsp;</strong><strong>Time,</strong>&nbsp;&alpha;&phi;&iota;&epsilon;&rho;&omega;&mu;&#941;&nu;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;&alpha;&#943;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon;&rho;&nu;&omicron;&upsilon;&#940;, &phi;&iota;&lambda;&omicron;&xi;&epsilon;&nu;&epsilon;&#943; &#941;&nu;&alpha;&nu; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&alpha;&nbsp;Legend&nbsp;&tau;&omicron;&upsilon; 2004, &tau;&omicron;&nu;&nbsp;<strong>&Kappa;&#974;&sigma;&tau;&alpha; &Chi;&alpha;&lambda;&kappa;&iota;&#940;.</strong>                   </p>                                     <p>                     &Omicron; &pi;&rho;&#974;&eta;&nu; &delta;&iota;&epsilon;&theta;&nu;&#942;&sigmaf;&nbsp;&tau;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&phi;&#973;&lambda;&alpha;&kappa;&alpha;&sigmaf;&nbsp;&mu;&iota;&lambda;&#940;&epsilon;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&pi;&lambda;&#942;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &gamma;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&tau;&rho;&omicron;&pi;&#941;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon;&nbsp;&pi;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&#973;&epsilon;&iota; &#972;&tau;&iota;&nbsp;&theta;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&#973;&nu; &sigma;&tau;&eta; &mu;&epsilon;&gamma;&#940;&lambda;&eta; &delta;&iota;&omicron;&rho;&gamma;&#940;&nu;&omega;&sigma;&eta;.                   </p>                   <p>                     &Alpha;&nu;&alpha;&lambda;&#973;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#942; &alpha;&nu;&alpha;&mu;&#941;&tau;&rho;&eta;&sigma;&eta;&nbsp;<strong>&Alpha;&gamma;&gamma;&lambda;&#943;&alpha;-&Eta;&Pi;&Alpha;</strong>&nbsp;(21:00) &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&eta;&gamma;&epsilon;&#943; &gamma;&iota;&alpha;&tau;&#943; &delta;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&omicron;&beta;&#940;&delta;&iota;&sigma;&mu;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Gamma;&kappa;&#940;&rho;&epsilon;&theta; &Sigma;&#940;&omicron;&upsilon;&theta;&gamma;&kappa;&epsilon;&#970;&tau; &tau;&eta;&nu; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&alpha; &pi;&#940;&nu;&tau;&omega;&sigmaf; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&#943;&zeta;&epsilon;&iota; &omega;&sigmaf; &alpha;&pi;&rho;&#972;&beta;&lambda;&epsilon;&pi;&tau;&eta; &omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha;.                   </p>                                     <p>                     &Mu;&iota;&lambda;&#940;&epsilon;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &delta;&#973;&sigma;&kappa;&omicron;&lambda;&eta; &theta;&#941;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf;&nbsp;<strong>&Alpha;&rho;&gamma;&epsilon;&nu;&tau;&iota;&nu;&#942;&sigmaf;&nbsp;</strong>&kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf;&nbsp;<strong>&Gamma;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf;</strong>&nbsp;&mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&iota;&sigmaf; &#942;&tau;&tau;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;&nbsp;&sigma;&tau;&alpha; &pi;&rho;&#974;&tau;&alpha; &pi;&alpha;&iota;&chi;&nu;&#943;&delta;&iota;&alpha;&nbsp;&kappa;&alpha;&iota; &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&#940;&zeta;&epsilon;&iota;&nbsp;&tau;&iota;&sigmaf; &kappa;&rho;&#943;&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&mu;&epsilon;&tau;&rho;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;&nbsp;&mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nbsp;<strong>&Mu;&epsilon;&xi;&iota;&kappa;&#972;</strong>&nbsp;(26/11, &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 21:00) &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu;&nbsp;<strong>&Iota;&sigma;&pi;&alpha;&nu;&#943;&alpha;</strong>&nbsp;(/11, &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 21:00), &alpha;&nu;&tau;&#943;&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&alpha;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&#941;&lambda;&omicron;&sigmaf;, &alpha;&nu;&alpha;&phi;&#941;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &alpha;&gamma;&#974;&nu;&alpha;&nbsp;<strong>&Pi;&omicron;&rho;&tau;&omicron;&gamma;&alpha;&lambda;&#943;&alpha;-&Omicron;&upsilon;&rho;&omicron;&upsilon;&gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&eta;&nbsp;</strong>&pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &delta;&iota;&epsilon;&xi;&alpha;&chi;&theta;&epsilon;&#943; &tau;&eta;<strong>&nbsp;</strong>&Delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&#941;&rho;&alpha; 28/11, &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 21:00.&nbsp;                   </p>                                     <p>                     <strong>&Delta;&epsilon;&#943;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &beta;&#943;&nu;&tau;&epsilon;&omicron;:</strong>                   </p>                   <p>                     {https://youtu.be/kb3mFlBQ5H0}                   </p>                   <p>                     <em>&Tau;&omicron;&nbsp;</em><em>Game</em><em>&nbsp;</em><em>Time</em><em>&nbsp;</em><em>&upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&eta;&rho;&#943;&zeta;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &laquo;&Alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &Alpha;&kappa;&alpha;&delta;&eta;&mu;&#943;&epsilon;&sigmaf; &Omicron;&Pi;&Alpha;&Pi;&raquo;, &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&#941;&rho;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&lambda;&#941;&omicron;&nu; &alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972; &epsilon;&xi;&omicron;&pi;&lambda;&iota;&sigma;&mu;&#972; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 178 &alpha;&kappa;&alpha;&delta;&eta;&mu;&#943;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;.</em>                   </p>                   <div>                                                                                  <p>                       &Alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&#942;&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; DNews &sigma;&tau;&omicron; News &kappa;&alpha;&iota; &mu;&#940;&theta;&epsilon;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&#974;&tau;&omicron;&iota; &#972;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&iota;&delta;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;                     </p>                                                                                  </div>                 </div>

Πηγή: Κώστας Χαλκιάς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα