Κυριάκος Μητσοτάκης: Η προεκλογική περίοδος για τις κάλπες του 2023 ξεκίνησε το 2019

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Tau;&eta; &delta;&iota;&kappa;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;&#940;&nu;&tau;&eta;&sigma;&eta; &#941;&delta;&omega;&sigma;&epsilon; &omicron; &Kappa;&upsilon;&rho;&iota;&#940;&kappa;&omicron;&sigmaf; &Mu;&eta;&tau;&sigma;&omicron;&tau;&#940;&kappa;&eta;&sigmaf;, &alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;&#940; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &sigma;&epsilon;&nu;&#940;&rho;&iota;&alpha; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&gamma;&#974;&nu;.                 </p><div>                   <p>                     &Sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&#943;&epsilon;&sigmaf;, &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&lambda;&epsilon;&#943;&sigma;&iota;&mu;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;&#943;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;&omicron;&pi;&#942;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Nu;&Delta; &omicron; &Pi;&rho;&omega;&theta;&upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#972;&sigmaf; &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon;:                   </p>                                     <p>                     &laquo;&Kappa;&#940;&pi;&omicron;&iota;&omicron;&iota; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&#940;&phi;&omicron;&iota; &#941;&sigma;&pi;&epsilon;&upsilon;&sigma;&alpha;&nu; &nu;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon;&nu; &#972;&tau;&iota; &eta; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#942; &mu;&omicron;&upsilon; &omicron;&mu;&iota;&lambda;&#943;&alpha; &#942;&tau;&alpha;&nu; &eta; &alpha;&rho;&chi;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&epsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&#972;&delta;&omicron;&upsilon;. &Tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&nu;&tau;&#974; &#972;&tau;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &epsilon;&mu;&#941;&nu;&alpha; &eta; &pi;&rho;&omicron;&epsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&#942; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&omicron;&delta;&omicron;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&gamma;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; 2023 &xi;&epsilon;&kappa;&#943;&nu;&eta;&sigma;&epsilon; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 8 &Iota;&omicron;&upsilon;&lambda;&#943;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&upsilon; 2019.                   </p>                   <p>                     &Gamma;&iota;&alpha;&tau;&#943; &eta; &kappa;&alpha;&lambda;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&eta; &pi;&rho;&omicron;&epsilon;&tau;&omicron;&iota;&mu;&alpha;&sigma;&#943;&alpha; &epsilon;&kappa;&lambda;&omicron;&gamma;&#974;&nu; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&lambda;&omicron;&#973;&sigma;&iota;&omicron; &#941;&rho;&gamma;&omicron; &tau;&omicron; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omicron; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &pi;&alpha;&rho;&#940;&gamma;&epsilon;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&alpha;&nbsp;&tau;&alpha;&nbsp;3,5&nbsp;&chi;&rho;&#972;&nu;&iota;&alpha;&raquo;, &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#940; &omicron; &Kappa;&upsilon;&rho;&iota;&#940;&kappa;&omicron;&sigmaf; &Mu;&eta;&tau;&sigma;&omicron;&tau;&#940;&kappa;&eta;&sigmaf;.                   </p>                                   </div>

Πηγή: Κυριάκος Μητσοτάκης: Η προεκλογική περίοδος για τις κάλπες του 2023 ξεκίνησε το 2019

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα