«Κατηγορώ» ΣΥΡΙΖΑ σε Μαξίμου: Ο Δένδιας θύμα του παρακράτους, επικίνδυνος για τη χώρα ο Μητσοτάκης

Αξίζει να διαβάσετε

                 &laquo;&Eta; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&#973;&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&omicron;&#973; &Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&#974;&nu; &tau;&eta;&sigmaf; &chi;&#974;&rho;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;&#942; &upsilon;&pi;&#972;&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&#941;&tau;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;&iota;&alpha;&kappa;&iota;&nu;&delta;&#973;&nu;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&theta;&nu;&iota;&kappa;&#942; &mu;&alpha;&sigmaf; &alpha;&sigma;&phi;&#940;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha;&raquo; &alpha;&nu;&alpha;&phi;&#941;&rho;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;&#943;&nu;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &omicron; &Sigma;&Upsilon;&Rho;&Iota;&Zeta;&Alpha;.                 </p><div>                   <p>                     &#908;&pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&mu;&alpha;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;&#943;&nu;&omega;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&#941;&delta;&omega;&sigma;&epsilon; &omicron; &Sigma;&Upsilon;&Rho;&Iota;&Zeta;&Alpha; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&iota;&sigmaf; &nu;&#941;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;&#973;&psi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &lambda;&#943;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&#942;&sigma;&epsilon;&omega;&nu;&nbsp;&upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#974;&nu;:                   </p>                                     <p>                     &laquo;&Omicron;&iota; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&lambda;&omicron;&nu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;&#973;&psi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &epsilon;&#973;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&#974;&pi;&omega;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &tau;&#941;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &upsilon;&pi;&#972; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&#973;&theta;&eta;&sigma;&eta; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &kappa;&alpha;&theta;&epsilon;&sigma;&tau;&#974;&sigmaf; &Mu;&eta;&tau;&sigma;&omicron;&tau;&#940;&kappa;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&chi;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &delta;&epsilon;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&eta; &Kappa;&upsilon;&rho;&iota;&alpha;&kappa;&#942; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&delta;&alpha; Documento.                   </p>                   <p>                     &Omega;&sigma;&tau;&#972;&sigma;&omicron;, &alpha;&upsilon;&tau;&#942;&nu; &tau;&eta;&nu; &Kappa;&upsilon;&rho;&iota;&alpha;&kappa;&#942; &iota;&delta;&iota;&alpha;&#943;&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;&#941;&rho;&omicron;&nu; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&kappa;&alpha;&lambda;&upsilon;&pi;&tau;&iota;&kappa;&#972; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;&#943;&epsilon;&upsilon;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&delta;&alpha;&sigmaf; &Tau;&Omicron; &Beta;&Eta;&Mu;&Alpha;, &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;&#974;&nu;&epsilon;&iota; &#972;&tau;&iota; &eta; &lambda;&#943;&sigma;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &delta;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &phi;&omega;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;&iota;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &gamma;&nu;&#942;&sigma;&iota;&alpha;, &#972;&tau;&iota; &tau;&omicron; Predator &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;&mu;&eta;&theta;&epsilon;&#973;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &tau;&omicron; &Mu;&alpha;&xi;&#943;&mu;&omicron;&upsilon;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &#972;&tau;&iota; &eta; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&#973;&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&omicron;&#973; &Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&#974;&nu; &kappa;&omicron;&upsilon; &Delta;&#941;&nu;&delta;&iota;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&rho;&#940;&tau;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Mu;&alpha;&xi;&#943;&mu;&omicron;&upsilon; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &gamma;&epsilon;&gamma;&omicron;&nu;&#972;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&lambda;&alpha;&beta;&epsilon; &chi;&#974;&rho;&alpha; &mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&kappa;&#972;&beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron; sms, &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&iota;&nu;&eta;&tau;&#972; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;&#972; &#941;&nu;&alpha;&nu; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;.                   </p>                                     <p>                     &Alpha;&nu;&alpha;&rho;&omega;&tau;&iota;&#972;&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &alpha;&nu; &omicron; &kappa;&omicron;&sigmaf; &Mu;&eta;&tau;&sigma;&omicron;&tau;&#940;&kappa;&eta;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&pi;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&#940;&beta;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &#943;&delta;&iota;&alpha; &#941;&nu;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&theta;&#941;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&alpha;&pi;&#941;&lambda;&upsilon;&sigma;&epsilon; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;&#972; &mu;&iota;&alpha; &beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&delta;&alpha; Documento &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&delta;&alpha; &Tau;&Omicron; &Beta;&Eta;&Mu;&Alpha;.                   </p>                   <p>                     &Alpha;&nu; &theta;&alpha; &mu;&iota;&lambda;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&#940;&lambda;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;&upsilon;&theta;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf;, &gamma;&iota;&alpha; &pi;&rho;&#940;&kappa;&tau;&omicron;&rho;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &Rho;&#974;&sigma;&omega;&nu;, &alpha;&nu; &theta;&alpha; &alpha;&pi;&epsilon;&iota;&lambda;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&#940;&phi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Beta;&Eta;&Mu;&Alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &mu;&epsilon; &pi;&omicron;&iota;&nu;&#941;&sigmaf; &phi;&upsilon;&lambda;&#940;&kappa;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; 20 &epsilon;&tau;&#974;&nu;, &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;&#942; &kappa;&alpha;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;&#943;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &Theta;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&mu;&#941;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &mu;&epsilon; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;&#941;&rho;&omicron;&nu;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&epsilon; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &omega;&sigma;&tau;&#972;&sigma;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&epsilon;&xi;&alpha;&rho;&tau;&#942;&tau;&omega;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&sigma;&omega;&kappa;&omicron;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#974;&nu; &#942; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;&#974;&nu; &delta;&iota;&alpha;&phi;&#972;&rho;&omega;&nu; &epsilon;&nu;&tau;&#972;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&upsilon;&beta;&#941;&rho;&nu;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;, &eta; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&#973;&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Upsilon;&Pi;&Epsilon;&Xi; &tau;&eta;&sigmaf; &chi;&#974;&rho;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;&#942; &upsilon;&pi;&#972;&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&#941;&tau;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;&iota;&alpha;&kappa;&iota;&nu;&delta;&#973;&nu;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&theta;&nu;&iota;&kappa;&#942; &mu;&alpha;&sigmaf; &alpha;&sigma;&phi;&#940;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha;.                   </p>                   <p>                     &Kappa;&alpha;&iota; &omicron; &kappa;&omicron;&sigmaf; &Mu;&eta;&tau;&sigma;&omicron;&tau;&#940;&kappa;&eta;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &#941;&nu;&omicron;&chi;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&xi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#940; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&#943;&nu;&delta;&upsilon;&nu;&omicron;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &kappa;&upsilon;&beta;&epsilon;&rho;&nu;&#940; &tau;&eta; &chi;&#974;&rho;&alpha;.&raquo;                   </p>                                   </div>

Πηγή: «Κατηγορώ» ΣΥΡΙΖΑ σε Μαξίμου: Ο Δένδιας θύμα του παρακράτους, επικίνδυνος για τη χώρα ο Μητσοτάκης

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα