Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με θρασύτατους «ποντικούς» να αδειάζουν σε 2 λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Mu;&#940;&sigma;&tau;&iota;&gamma;&alpha; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &gamma;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &omicron;&iota; &delta;&iota;&alpha;&rho;&rho;&#942;&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &Theta;&#941;&rho;&mu;&eta;&sigmaf; &Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;&omicron;&nu;&#943;&kappa;&eta;&sigmaf; - &Tau;&rho;&#943;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#940; &mu;&epsilon; &laquo;&pi;&omicron;&nu;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973;&sigmaf;&raquo; &sigma;&epsilon; &sigma;&pi;&#943;&tau;&iota;&alpha; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&iota;&#974;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &mu;&#972;&nu;&omicron; &tau;&iota;&sigmaf; &delta;&#973;&omicron; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha;&#943;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf;                 </p><div>                   <p>                     &Sigma;&pi;&epsilon;&#943;&rho;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&rho;&rho;&eta;&kappa;&tau;&#974;&nu; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &rho;&eta;&mu;&#940;&xi;&epsilon;&iota; &delta;&iota;&alpha;&mu;&epsilon;&rho;&#943;&sigma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&tau;&eta; &Theta;&#941;&rho;&mu;&eta; &Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;&omicron;&nu;&#943;&kappa;&eta;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &Tau;&iota;&sigmaf; &kappa;&iota;&nu;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;&#941;&gamma;&rho;&alpha;&psi;&epsilon; &kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&tau;&#972; &kappa;&#973;&kappa;&lambda;&omega;&mu;&alpha; &alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &mu;&epsilon;&zeta;&omicron;&nu;&#941;&tau;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;&#942;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&tau;&omicron; &beta;&#943;&nu;&tau;&epsilon;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&Rho;&Tau;3 &phi;&alpha;&#943;&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &theta;&rho;&alpha;&sigma;&#973;&tau;&alpha;&tau;&omicron;&iota; &kappa;&lambda;&#941;&phi;&tau;&epsilon;&sigmaf; &nu;&alpha; &kappa;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &laquo;&phi;&#973;&lambda;&lambda;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &phi;&tau;&epsilon;&rho;&#972;&raquo; &tau;&omicron; &sigma;&pi;&#943;&tau;&iota;, &mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &delta;&#973;&omicron; &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940;, &alpha;&rho;&pi;&#940;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &chi;&rho;&#942;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &chi;&rho;&upsilon;&sigma;&alpha;&phi;&iota;&kappa;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &#972;,&tau;&iota; &#940;&lambda;&lambda;&omicron; &pi;&omicron;&lambda;&#973;&tau;&iota;&mu;&omicron; &beta;&rho;&#943;&sigma;&kappa;&omicron;&upsilon;&nu;.                   </p>                                     <p>                     &Sigma;&tau;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&#941;&chi;&epsilon;&iota;&alpha;, &omicron;&iota; &kappa;&omicron;&upsilon;&kappa;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&phi;&#972;&rho;&omicron;&iota; &lambda;&eta;&sigma;&tau;&#941;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&phi;&alpha;&nu;&#943;&sigma;&tau;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &#940;&gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;&omicron;&iota; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&#973;&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta;.                   </p>                   <p>                     &Chi;&theta;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&sigmaf; &upsilon;&pi;&#942;&rho;&xi;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&tau;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#972; &delta;&iota;&#940;&rho;&rho;&eta;&xi;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;&#942;. &#904;&nu;&alpha;&sigmaf; &gamma;&epsilon;&#943;&tau;&omicron;&nu;&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;&tau;&iota;&lambda;&#942;&phi;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &lambda;&eta;&sigma;&tau;&#941;&sigmaf;, &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&#973;&theta;&eta;&sigma;&epsilon; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&kappa;&#943;&nu;&eta;&tau;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;.                   </p>                                     <p>                     &Omega;&sigma;&tau;&#972;&sigma;&omicron;, &epsilon;&kappa;&epsilon;&#943;&nu;&omicron;&iota; &tau;&omicron;&nu; &alpha;&nu;&tau;&iota;&lambda;&#942;&phi;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&#941;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &sigma;&pi;&#940;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&rho;&mu;&pi;&rho;&#943;&zeta; &tau;&omicron;&upsilon; &alpha;&mu;&alpha;&xi;&iota;&omicron;&#973; &tau;&omicron;&upsilon;, &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&alpha;&theta;&#974;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &#941;&tau;&sigma;&iota; &nu;&alpha; &tau;&omicron;&nu; &epsilon;&kappa;&phi;&omicron;&beta;&#943;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu;.                   </p>                   <p>                     {https://www..com/watch?v=Hug8oGS7gA0&t=89s}                   </p>                                   </div>

Πηγή: Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με θρασύτατους «ποντικούς» να αδειάζουν σε 2 λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα