Εκτός λειτουργίας taxisnet, υπηρεσίες ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ την Παρασκευή

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&eta; &alpha;&nu;&alpha;&beta;&#940;&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;&#974;&nu; &tau;&eta;&sigmaf; &Gamma;&Gamma;&Pi;&Sigma;&Delta;&Delta; &ndash; &Mu;&eta; &delta;&iota;&alpha;&theta;&epsilon;&sigma;&iota;&mu;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#974;&nu; &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&iota;&#974;&nu; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942; 18 &Nu;&omicron;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2022 &kappa;&alpha;&iota; &#974;&rho;&alpha; 23:00 &#941;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Sigma;&#940;&beta;&beta;&alpha;&tau;&omicron; 19 &Nu;&omicron;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2022 &kappa;&alpha;&iota; &#974;&rho;&alpha; 9:00                 </p><div>                   <p>                     &Sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&#973;&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&chi;&omicron;&#973;&sigmaf; &beta;&epsilon;&lambda;&tau;&#943;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&alpha;&beta;&#940;&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;&#974;&nu; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&omicron;&iota;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &pi;&alpha;&rho;&epsilon;&chi;&#972;&mu;&epsilon;&nu;&omega;&nu; &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&iota;&#974;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&lambda;&#943;&tau;&epsilon;&sigmaf;, &eta; &Gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&#942; &Gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&epsilon;&#943;&alpha; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&alpha;&kappa;&#974;&nu; &Sigma;&upsilon;&sigma;&tau;&eta;&mu;&#940;&tau;&omega;&nu; &Delta;&eta;&mu;&#972;&sigma;&iota;&alpha;&sigmaf; &Delta;&iota;&omicron;&#943;&kappa;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; (&Gamma;&Gamma;&Pi;&Sigma;&Delta;&Delta;) &tau;&omicron;&upsilon; &Upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&#943;&omicron;&upsilon; &Psi;&eta;&phi;&iota;&alpha;&kappa;&#942;&sigmaf; &Delta;&iota;&alpha;&kappa;&upsilon;&beta;&#941;&rho;&nu;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;, &pi;&rho;&omicron;&chi;&omega;&rho;&#940; &sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;&tau;&#941;&rho;&omega; &alpha;&nu;&alpha;&beta;&#940;&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;&#974;&nu; &Iota;&delta;&iota;&omega;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &Upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &Nu;&#941;&phi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &Beta;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &Delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;&#941;&nu;&omega;&nu; (Exadata [email protected]).                   </p>                                     <p>                     &Eta; &alpha;&nu;&alpha;&beta;&#940;&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta; &theta;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;&#943; &kappa;&alpha;&tau;&#940; &tau;&omicron; &chi;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#972; &delta;&iota;&#940;&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942; 18 &Nu;&omicron;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2022 &kappa;&alpha;&iota; &#974;&rho;&alpha; 23:00 &#941;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Sigma;&#940;&beta;&beta;&alpha;&tau;&omicron; 19 &Nu;&omicron;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2022 &kappa;&alpha;&iota; &#974;&rho;&alpha; 9:00.                   </p>                   <p>                     &Kappa;&alpha;&tau;&#940; &tau;&omicron; &alpha;&nu;&alpha;&phi;&epsilon;&rho;&#972;&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &chi;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#972; &delta;&iota;&#940;&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &delta;&iota;&alpha;&theta;&#941;&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &#972;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &omicron;&iota; &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; Gov.gr &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &mu;&epsilon;:                   </p>                                     <p>                     - &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&theta;&epsilon;&nu;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&pi;&omicron;&#943;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &chi;&rho;&eta;&sigma;&tau;&#974;&nu; &mu;&#941;&sigma;&omega; &kappa;&omega;&delta;&iota;&kappa;&#974;&nu; TAXISnet (&#972;&pi;&omega;&sigmaf; &Eta;&Delta;&Iota;&Kappa;&Alpha;, e-&Epsilon;&Phi;&Kappa;&Alpha; &kappa;.&#940;.),                     <br>                     - &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &Pi;&#972;&theta;&epsilon;&nu; &#904;&sigma;&chi;&epsilon;&sigmaf;, &Epsilon;&nu;&iota;&alpha;&#943;&alpha; &Alpha;&rho;&chi;&#942; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;&#942;&sigmaf;, e-&Pi;&alpha;&rho;&#940;&beta;&omicron;&lambda;&omicron;, &kappa;&alpha;&iota; web services &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &Kappa;&#941;&nu;&tau;&rho;&omicron; &Delta;&iota;&alpha;&lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&iota;&kappa;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Gamma;&Gamma;&Pi;&Sigma;&Delta;&Delta; &sigma;&epsilon; &phi;&omicron;&rho;&epsilon;&#943;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Delta;&eta;&mu;&#972;&sigma;&iota;&alpha;&sigmaf; &Delta;&iota;&omicron;&#943;&kappa;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;,                     <br>                     - &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &phi;&omicron;&rho;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &delta;&iota;&omicron;&#943;&kappa;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &Alpha;&Alpha;&Delta;&Epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &Upsilon;&pi;. &Omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#974;&nu;, &#972;&pi;&omega;&sigmaf; TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, &Psi;&Upsilon;&Delta;&Eta;&Pi;&Epsilon;&Epsilon;&Kappa; &kappa;.&#940;.                     <br>                     - &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &mu;&epsilon; -19.                   </p>                   <p>                     &#908;&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&eta;&gamma;&omicron;&#973;&mu;&epsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&beta;&#940;&theta;&mu;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;&#974;&nu;, &theta;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&lambda;&eta;&theta;&epsilon;&#943; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;&#942; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&#940;&theta;&epsilon;&iota;&alpha; &#974;&sigma;&tau;&epsilon; &omicron;&iota; &epsilon;&nu; &lambda;&#972;&gamma;&omega; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&#943;&epsilon;&sigmaf; &nu;&alpha; &omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omega;&theta;&omicron;&#973;&nu; &nu;&omega;&rho;&#943;&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&eta; &#974;&rho;&alpha;, &sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;&#943;&sigma;&iota;&omicron; &epsilon;&lambda;&alpha;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&#943;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#943;&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &mu;&eta; &delta;&iota;&alpha;&theta;&epsilon;&sigma;&iota;&mu;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omega;&nu; &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&iota;&#974;&nu;.                   </p>                                   </div>

Πηγή: Εκτός λειτουργίας taxisnet, υπηρεσίες ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ την Παρασκευή

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα