Γάλα αλα… «χαβιάρι»: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ -Την Τετάρτη το νέο καλάθι του νοικοκυριού

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Tau;&omicron; &kappa;&alpha;&lambda;&#940;&theta;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&kappa;&upsilon;&rho;&iota;&omicron;&#973; &phi;&alpha;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&#974;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &beta;&omicron;&eta;&theta;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &tau;&alpha;... &nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&kappa;&upsilon;&rho;&iota;&#940;, &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &omicron;&iota; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &pi;&eta;&gamma;&alpha;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&alpha; &sigma;&omicron;&#973;&pi;&epsilon;&rho; &mu;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&tau; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&lambda;&#941;&omicron;&nu; &delta;&epsilon;&nu; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &psi;&omega;&nu;&#943;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &omicron;&#973;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;&#943;&tau;&eta;&tau;&alpha;, &alpha;&phi;&omicron;&#973; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &gamma;&#940;&lambda;&alpha; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &tau;&iota;&mu;&#941;&sigmaf; &laquo;&chi;&rho;&upsilon;&sigma;&omicron;&#973;&raquo;                 </p><div>                   <p>                     &Omicron;&iota; &tau;&iota;&mu;&#941;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha; &gamma;&alpha;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#940; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&#940;&rho;&epsilon;&iota; &tau;&alpha; &laquo;&beta;&omicron;&upsilon;&nu;&#940;&raquo; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &#941;&nu;&alpha; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron; &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &pi;&#941;&rho;&upsilon;&sigma;&iota; &tau;&omicron;&nu; &Nu;&omicron;&#941;&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;, &eta; &mu;&#941;&sigma;&eta; &tau;&iota;&mu;&#942; &sigma;&tau;&omicron; &phi;&rho;&#941;&sigma;&kappa;&omicron; &gamma;&#940;&lambda;&alpha; &#942;&tau;&alpha;&nu; 1 &epsilon;&upsilon;&rho;&#974; &kappa;&alpha;&iota; 31 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &phi;&#941;&tau;&omicron;&sigmaf; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &phi;&theta;&#940;&sigma;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&omicron; 1 &epsilon;&upsilon;&rho;&#974; &kappa;&alpha;&iota; 84 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940;. &Alpha;&nu;&tau;&#943;&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&alpha; &tau;&omicron; &gamma;&#940;&lambda;&alpha; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;&#942;&sigmaf; &pi;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;&rho;&#943;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&#972;&sigma;&tau;&iota;&zeta;&epsilon; 1 &epsilon;&upsilon;&rho;&#974; &kappa;&alpha;&iota; 38 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940;, &pi;&lambda;&#941;&omicron;&nu; &kappa;&omicron;&sigma;&tau;&#943;&zeta;&epsilon;&iota; 1 &epsilon;&upsilon;&rho;&#974; &kappa;&alpha;&iota; 87 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;&#940;.                   </p>                                     <p>                     &Tau;&eta; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&#943;&omega;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; &sigma;&omicron;&kappa;&omicron;&lambda;&alpha;&tau;&omicron;&#973;&chi;&omicron; &gamma;&#940;&lambda;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; <span><strong>&epsilon;&nu;&#974; &pi;&#941;&rho;&sigma;&iota; &kappa;&#972;&sigma;&tau;&iota;&zeta;&epsilon; 1,90 &phi;&#941;&tau;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;&omicron;&xi;&epsilon;&#973;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&tau;&alpha; 3,60&euro;, &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; 90%.</strong></span>                   </p>                   <p>                     &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&omicron;&#943; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&tau;&eta;&nu;&omicron;&tau;&rho;&#972;&phi;&omicron;&iota; &kappa;&rho;&omicron;&#973;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&omicron;&nu; &kappa;&#974;&delta;&omega;&nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&iota;&nu;&delta;&#973;&nu;&omicron;&upsilon; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;&tau;&#941;&rho;&omega; &alpha;&upsilon;&xi;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &tau;&iota;&mu;&#941;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &gamma;&#940;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &tau;&omicron; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;&#972; &kappa;&#972;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&#942;&sigmaf; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;&#943; &nu;&alpha; &omicron;&delta;&eta;&gamma;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &#941;&lambda;&lambda;&epsilon;&iota;&psi;&eta;.                   </p>                                     <p>                     <em>&laquo;&Tau;&omicron; &gamma;&#940;&lambda;&alpha; &theta;&alpha; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &rho;&#940;&phi;&iota; &gamma;&#973;&rho;&omega; &sigma;&tau;&omicron; 2,20 &ndash; 2,30 &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &beta;&iota;&#974;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&sigmaf; &omicron; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&#972;&sigmaf;. &Epsilon;&#940;&nu; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&chi;&#943;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &omicron;&iota; &mu;&omicron;&nu;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf; &nu;&alpha; &phi;&epsilon;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&nu; &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &phi;&epsilon;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&nu;, <span><strong>&#972;&nu;&tau;&omega;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &#941;&nu;&alpha;&nu; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron; &alpha;&pi;&#972; &sigma;&#942;&mu;&epsilon;&rho;&alpha; &delta;&epsilon; &theta;&alpha; &upsilon;&pi;&#940;&rho;&chi;&epsilon;&iota; &gamma;&#940;&lambda;&alpha;</strong></span>&raquo;,</em> &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&iota;&#974;&nu;&epsilon;&iota; &omicron; &Pi;&alpha;&nu;&alpha;&gamma;&iota;&#974;&tau;&eta;&sigmaf; &Lambda;&alpha;&lambda;&iota;&#974;&tau;&eta;&sigmaf;, &iota;&delta;&iota;&omicron;&kappa;&tau;&#942;&tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&#943;&omicron;&upsilon; &gamma;&#940;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&omicron;&sigmaf;.                   </p>                   <h3>                     &Alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;&#941;&sigmaf; &zeta;&eta;&tau;&omicron;&#973;&nu; &omicron;&iota; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &kappa;&alpha;&lambda;&#940;&theta;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&kappa;&upsilon;&rho;&iota;&omicron;&#973;                   </h3>                   <p>                     &Delta;&#973;&omicron; &beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&lambda;&alpha;&theta;&iota;&omicron;&#973;, &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&omicron;&#943; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &zeta;&eta;&tau;&omicron;&#973;&nu; &beta;&epsilon;&lambda;&tau;&iota;&omega;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &kappa;&iota;&nu;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &omicron;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&iota; &zeta;&eta;&tau;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&epsilon;&theta;&omicron;&#973;&nu; &kappa;&iota; &#940;&lambda;&lambda;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&#970;&#972;&nu;&tau;&alpha;, &#940;&lambda;&lambda;&omicron;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&delta;&#943;&delta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &#941;&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;&alpha; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#940;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &sigma;&omicron;&upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&mu;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&tau; &sigma;&epsilon; &sigma;&omicron;&upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&mu;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &#941;&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Iota;&nu;&sigma;&tau;&iota;&tau;&omicron;&#973;&tau;&omicron;&upsilon; &#904;&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;&alpha;&sigmaf; &Lambda;&iota;&alpha;&nu;&epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&#943;&omicron;&upsilon;, 1 &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 7 &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&omega;&tau;&#941;&sigmaf; &#940;&lambda;&lambda;&alpha;&xi;&epsilon; &tau;&omicron; &sigma;&omicron;&upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&mu;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&tau; &#972;&pi;&omicron;&upsilon; &#941;&kappa;&alpha;&nu;&epsilon; &tau;&alpha; &psi;&#974;&nu;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;, &epsilon;&nu;&#974; &tau;&omicron; 56% &tau;&omega;&nu; &epsilon;&rho;&omega;&tau;&eta;&theta;&#941;&nu;&tau;&omega;&nu; &sigma;&upsilon;&mu;&phi;&omega;&nu;&omicron;&#973;&nu; &#972;&tau;&iota; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&nu;&tau;&alpha;&chi;&theta;&omicron;&#973;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &laquo;&kappa;&alpha;&lambda;&#940;&theta;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&kappa;&upsilon;&rho;&iota;&omicron;&#973;&raquo; &kappa;&iota; &#940;&lambda;&lambda;&omicron;&iota; &kappa;&lambda;&#940;&delta;&omicron;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; &tau;&rho;&omicron;&phi;&#943;&mu;&omega;&nu;, &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &alpha;&rho;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&rho;&epsilon;&omicron;&pi;&omega;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;, &epsilon;&nu;&#974; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &Tau;&epsilon;&tau;&#940;&rho;&tau;&eta; 16/11 &alpha;&nu;&alpha;&mu;&#941;&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &nu;&#941;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&#970;&#972;&nu;&tau;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&alpha;&lambda;&#940;&theta;&iota;.                   </p>                                                                        </div>

Πηγή: Γάλα αλα… «χαβιάρι»: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ -Την Τετάρτη το νέο καλάθι του νοικοκυριού

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα