Βρετανία: «Ταπείνωση για τη Μόσχα» η αποχώρηση από τη Χερσώνα

Αξίζει να διαβάσετε

                 &laquo;&Tau;&alpha;&pi;&epsilon;&#943;&nu;&omega;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &Mu;&#972;&sigma;&chi;&alpha;&raquo; &chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&#942;&rho;&iota;&sigma;&epsilon; &omicron; &Beta;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&#972;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#972;&sigmaf; &#902;&mu;&upsilon;&nu;&alpha;&sigmaf;, &Mu;&pi;&epsilon;&nu; &Gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&lambda;&alpha;&sigmaf;, &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#974;&nu; &sigma;&tau;&rho;&alpha;&tau;&iota;&omega;&tau;&iota;&kappa;&#974;&nu; &delta;&upsilon;&nu;&#940;&mu;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &Chi;&epsilon;&rho;&sigma;&#974;&nu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf;                 </p><div>                   <p>                     &Eta; &Beta;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&#943;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;&#943;&nu;&omega;&sigma;&epsilon; &#972;&tau;&iota; &eta; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &mu;&omicron;&nu;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&#942; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&#942; &pi;&rho;&omega;&tau;&epsilon;&#973;&omicron;&upsilon;&sigma;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;&#941;&lambda;&alpha;&beta;&epsilon; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &epsilon;&iota;&sigma;&beta;&omicron;&lambda;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &Phi;&epsilon;&beta;&rho;&omicron;&upsilon;&#940;&rho;&iota;&omicron;, &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&eta; &mu;&#943;&alpha; &tau;&alpha;&pi;&epsilon;&#943;&nu;&omega;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&tau;&rho;&alpha;&tau;&#972; &tau;&eta;&sigmaf;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &eta; &Mu;&#972;&sigma;&chi;&alpha; &epsilon;&xi;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&epsilon;&#943; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&#943; &mu;&#943;&alpha; &alpha;&pi;&epsilon;&iota;&lambda;&#942;.                   </p>                                     <p>                     &laquo;<em>&Eta; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#942; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;&#943;&nu;&omega;&sigma;&eta; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &Chi;&epsilon;&rho;&sigma;&#974;&nu;&alpha; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&epsilon;&#943; &mu;&#943;&alpha; &alpha;&kappa;&#972;&mu;&eta; &sigma;&tau;&rho;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&iota;&kappa;&#942; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&upsilon;&chi;&#943;&alpha; &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&#973;&sigmaf;</em>&raquo;, &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &omicron; &Beta;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&#972;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#972;&sigmaf; &#902;&mu;&upsilon;&nu;&alpha;&sigmaf; <strong>&Mu;&pi;&epsilon;&nu; &Gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&lambda;&alpha;&sigmaf;</strong> &sigma;&epsilon; &mu;&#943;&alpha; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#942; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;&#943;&nu;&omega;&sigma;&#942; &tau;&omicron;&upsilon;.                   </p>                   <p>                     &laquo;<em>&Tau;&omicron;&nu; &Phi;&epsilon;&beta;&rho;&omicron;&upsilon;&#940;&rho;&iota;&omicron;, &eta; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha; &alpha;&pi;&#941;&tau;&upsilon;&chi;&epsilon; &nu;&alpha; &upsilon;&lambda;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;&nu;&delta;&#942;&pi;&omicron;&tau;&epsilon; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;&omicron;&#973;&sigmaf; &alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&omicron;&#973;&sigmaf; &sigma;&kappa;&omicron;&pi;&omicron;&#973;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf;, &pi;&#941;&rho;&alpha;&nu; &tau;&eta;&sigmaf; &Chi;&epsilon;&rho;&sigma;&#974;&nu;&alpha;&sigmaf;, &epsilon;&nu;&#974; &tau;&#974;&rho;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&#940;&delta;&omicron;&sigma;&#942; &tau;&eta;&sigmaf;, &omicron;&iota; &alpha;&pi;&lambda;&omicron;&#943; &Rho;&#974;&sigma;&omicron;&iota; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&rho;&omega;&tau;&eta;&theta;&omicron;&#973;&nu; "&Gamma;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&iota;&omicron;&nu; &lambda;&#972;&gamma;&omicron; &#941;&gamma;&iota;&nu;&epsilon; &#972;&lambda;&omicron; &alpha;&upsilon;&tau;&#972;;</em>"&raquo;, &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &omicron; &Gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&lambda;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &Eta; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&gamma;&iota;&nu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&delta;&#972;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &tau;&rho;&#943;&tau;&eta; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&eta; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#942; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&omicron;&lambda;&#941;&mu;&omicron;&upsilon;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;&#974;&tau;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&mu;&pi;&lambda;&#941;&kappa;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&#940;&lambda;&epsilon;&iota;&psi;&eta; &mu;&iota;&alpha;&sigmaf; &tau;&#941;&tau;&omicron;&iota;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon;&gamma;&#940;&lambda;&eta;&sigmaf; &pi;&#972;&lambda;&eta;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &kappa;. &Gamma;&omicron;&upsilon;&#940;&lambda;&alpha;&sigmaf;, &omicron; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#972;&sigmaf; &sigma;&tau;&rho;&alpha;&tau;&#972;&sigmaf; &upsilon;&pi;&#941;&sigma;&tau;&eta; &mu;&#943;&alpha; &mu;&epsilon;&gamma;&#940;&lambda;&eta; &alpha;&pi;&#974;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha; &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&theta;&rho;&#974;&pi;&iota;&nu;&epsilon;&sigmaf; &zeta;&omega;&#941;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &alpha;&nu;&tau;&#943;&pi;&omicron;&delta;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &delta;&iota;&epsilon;&theta;&nu;&omicron;&#973;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&mu;&#972;&nu;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&epsilon;&upsilon;&tau;&epsilon;&lambda;&iota;&sigma;&mu;&omicron;&#973;, &epsilon;&nu;&#974; &eta; &Omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&#943;&alpha; &theta;&alpha; &pi;&iota;&#941;&sigma;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&#942;&rho;&iota;&xi;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Beta;&rho;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &delta;&iota;&epsilon;&theta;&nu;&omicron;&#973;&sigmaf; &kappa;&omicron;&iota;&nu;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                                     <p>                     &laquo;<em>&Pi;&alpha;&rho;&#940; &tau;&omicron; &gamma;&epsilon;&gamma;&omicron;&nu;&#972;&sigmaf;, &#972;&tau;&iota; &eta; &alpha;&pi;&omicron;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&eta; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&upsilon;&pi;&rho;&#972;&sigma;&delta;&epsilon;&kappa;&tau;&eta;, &kappa;&alpha;&nu;&#941;&nu;&alpha;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&tau;&iota;&mu;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &delta;&iota;&alpha;&rho;&kappa;&#942; &alpha;&pi;&epsilon;&iota;&lambda;&#942; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &Rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#942; &Omicron;&mu;&omicron;&sigma;&pi;&omicron;&nu;&delta;&#943;&alpha;</em>&raquo;, &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&#941;&rho;&alpha;&nu;&epsilon; &omicron; &#943;&delta;&iota;&omicron;&sigmaf;                   </p>                                   </div>

Πηγή: Βρετανία: «Ταπείνωση για τη Μόσχα» η αποχώρηση από τη Χερσώνα

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα