Βέλγιο – Ελλάδα 70-72: Η Εθνική προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ!

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Eta; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#940;&delta;&alpha; &mu;&epsilon; MVP &tau;&omicron;&nu; &Gamma;&iota;&alpha;&nu;&nu;&omicron;&#973;&lambda;&eta; &Lambda;&alpha;&rho;&epsilon;&nu;&tau;&zeta;&#940;&kappa;&eta; &laquo;&#941;&kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&epsilon;&raquo; &epsilon;&iota;&sigma;&iota;&tau;&#942;&rho;&iota;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&#972;&sigma;&mu;&iota;&omicron; &Kappa;&#973;&pi;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; 2023, &mu;&epsilon;&tau;&#940; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &nu;&#943;&kappa;&eta; &mu;&epsilon; 70-72 &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&#972;&lambda;&eta; &Mu;&omicron;&nu;&sigmaf;.                 </p><div>                   <p>                     &Eta; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#940;&delta;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&rho;&#940;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &delta;&#973;&sigma;&kappa;&omicron;&lambda;&alpha; &alpha;&pi;&#941;&nu;&alpha;&nu;&tau;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &Beta;&#941;&lambda;&gamma;&iota;&omicron; (72-70) &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;&#972; &mu;&epsilon; &tau;&eta; &nu;&#943;&kappa;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Sigma;&epsilon;&rho;&beta;&#943;&alpha;&sigmaf; &alpha;&pi;&#941;&nu;&alpha;&nu;&tau;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha;, &pi;&rho;&omicron;&kappa;&rho;&#943;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&tau;&omicron; &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&#972;&sigma;&mu;&iota;&omicron; &Kappa;&#973;&pi;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron; 2023.                   </p>                                     <p>                     &Mu;&#943;&alpha; &#940;&mu;&upsilon;&nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Gamma;&iota;&alpha;&nu;&nu;&omicron;&#973;&lambda;&eta; &Lambda;&alpha;&rho;&epsilon;&nu;&tau;&zeta;&#940;&kappa;&eta;, &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&pi;&iota;&theta;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#972; &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&#941;&rho;&delta;&iota;&sigma;&epsilon; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; &Omicron;&mu;&pi;&alpha;&sigma;&omicron;&chi;&#940;&nu; &sigma;&tau;&omicron; 1.8&#900;&#900; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &lambda;&#942;&xi;&eta;, &sigma;&epsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;&alpha;&sigma;&mu;&#972; &mu;&epsilon; &tau;&eta; &nu;&#943;&kappa;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Sigma;&epsilon;&rho;&beta;&#943;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&pi;&#943; &tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&iota;&#940;&sigmaf;, &#941;&sigma;&tau;&epsilon;&iota;&lambda;&alpha;&nu; &tau;&eta;&nu; &Epsilon;&theta;&nu;&iota;&kappa;&#942; &Alpha;&nu;&delta;&rho;&#974;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&iota;&kappa;&#942; &phi;&#940;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&omicron;&sigma;&mu;&#943;&omicron;&upsilon; &Kappa;&upsilon;&pi;&#941;&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon;, &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &delta;&iota;&epsilon;&xi;&alpha;&chi;&theta;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &delta;&iota;&#940;&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; 25 &Alpha;&upsilon;&gamma;&omicron;&#973;&sigma;&tau;&omicron;&upsilon;-10 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;&epsilon;&mu;&beta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; 2023 &sigma;&epsilon; &Phi;&iota;&lambda;&iota;&pi;&pi;&#943;&nu;&epsilon;&sigmaf;, &Iota;&alpha;&pi;&omega;&nu;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Iota;&nu;&delta;&omicron;&nu;&eta;&sigma;&#943;&alpha;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&omicron; &alpha;&nu;&tau;&iota;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&epsilon;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&#972; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&rho;&#972;&tau;&eta;&mu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&rho;&#940;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &epsilon;&kappa;&tau;&#972;&sigmaf; &#941;&delta;&rho;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; 72-70 &tau;&omicron;&upsilon; &Beta;&epsilon;&lambda;&gamma;&#943;&omicron;&upsilon;, &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; 10&eta; &alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942; &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&rho;&iota;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#974;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &rho;&epsilon;&kappa;&#972;&rho; 5-3 &epsilon;&tau;&omicron;&iota;&mu;&#940;&zeta;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&#974;&rho;&alpha;... &beta;&alpha;&lambda;&#943;&tau;&sigma;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &Alpha;&sigma;&#943;&alpha;!                   </p>                                     <p>                     &Eta; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#940;&delta;&alpha; &xi;&epsilon;&pi;&#941;&rho;&alpha;&sigma;&epsilon; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &pi;&iota;&theta;&alpha;&nu;&#972; &epsilon;&mu;&pi;&#972;&delta;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &#941;&beta;&alpha;&lambda;&epsilon; &tau;&omicron; &Beta;&#941;&lambda;&gamma;&iota;&omicron;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &#943;&delta;&iota;&alpha; (&epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&#940; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&rho;&#974;&tau;&omicron; &eta;&mu;&#943;&chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;), &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&rho;&#940;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &mu;&epsilon; 72-70 &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&mu;&alpha; &sigma;&tau;&omicron; &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&#972;&sigma;&mu;&iota;&omicron; &Kappa;&#973;&pi;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&kappa;&#942; &epsilon;&mu;&phi;&#940;&nu;&iota;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&#974;&tau;&omicron;&upsilon; &eta;&mu;&iota;&chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&alpha;&delta;&#941;&chi;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &alpha;&upsilon;&tau;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&#941;&rho;&omicron;&upsilon;. &#908;&chi;&iota; &epsilon;&kappa;&theta;&alpha;&mu;&beta;&omega;&tau;&iota;&kappa;&#942;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &alpha;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;&#942; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &phi;&#941;&rho;&epsilon;&iota; &mu;&#943;&alpha; &nu;&#943;&kappa;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &nu;&#942;&mu;&alpha;. &Mu;&alpha;&zeta;&#943; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &Epsilon;&theta;&nu;&iota;&kappa;&#942; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&rho;&#943;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &Sigma;&epsilon;&rho;&beta;&#943;&alpha;.                   </p>                                   </div>

Πηγή: Βέλγιο – Ελλάδα 70-72: Η Εθνική προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ!

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα