Έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ την Τετάρτη: Βυθισμένο στο σκοτάδι το Κίεβο

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Omicron; &pi;&rho;&#972;&epsilon;&delta;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf; &Beta;&omicron;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&#943;&mu;&iota;&rho; &Zeta;&epsilon;&lambda;&#941;&nu;&sigma;&kappa;&iota; &theta;&alpha; &mu;&iota;&lambda;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;&#972;&psi;&epsilon; &mu;&#941;&sigma;&omega; &beta;&iota;&nu;&tau;&epsilon;&omicron;&sigma;&#973;&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;&#973;&lambda;&iota;&omicron; &Alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &Eta;&nu;&omega;&mu;&#941;&nu;&omega;&nu; &Epsilon;&theta;&nu;&#974;&nu;, &alpha;&phi;&omicron;&#973; &zeta;&#942;&tau;&eta;&sigma;&epsilon; &omicron; &#943;&delta;&iota;&omicron;&sigmaf; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&lambda;&eta;&theta;&epsilon;&#943; &epsilon;&kappa;&tau;&#940;&kappa;&tau;&omega;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&zeta;&eta;&tau;&eta;&theta;&omicron;&#973;&nu; &tau;&alpha; &nu;&#941;&alpha; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#940; &pi;&lambda;&#942;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&epsilon; &omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;&#941;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;&#941;&sigmaf;.                 </p><div>                   <p>                     &Delta;&#973;&omicron; &delta;&iota;&pi;&lambda;&omega;&mu;&#940;&tau;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&alpha;&nu; &#972;&tau;&iota; &omicron; &Zeta;&epsilon;&lambda;&#941;&nu;&sigma;&kappa;&iota; &theta;&alpha; &mu;&iota;&lambda;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 16:00 &#974;&rho;&alpha; &Nu;&#941;&alpha;&sigmaf; &Upsilon;&#972;&rho;&kappa;&eta;&sigmaf; (23:00 &#974;&rho;&alpha; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#940;&delta;&alpha;&sigmaf;) &sigma;&tau;&eta;&nu; &#941;&kappa;&tau;&alpha;&kappa;&tau;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;&#943;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&#943;&omicron;&upsilon; &Alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Omicron;&Eta;&Epsilon;,&nbsp;&tau;&eta;&nu; &#974;&rho;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron; &Kappa;&#943;&epsilon;&beta;&omicron; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;&#941;&nu;&epsilon;&iota; &chi;&omega;&rho;&#943;&sigmaf; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&iota;&kappa;&#972; &rho;&epsilon;&#973;&mu;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&alpha; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#940; &pi;&lambda;&#942;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; ,&epsilon;&nu;&#974; &tau;&rho;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&upsilon;&rho;&eta;&nu;&iota;&kappa;&omicron;&#943; &sigma;&tau;&alpha;&theta;&mu;&omicron;&#943; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&upsilon;&nu;&delta;&epsilon;&theta;&epsilon;&#943; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &delta;&#943;&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;.                   </p>                                     <p>                     &Nu;&omega;&rho;&#943;&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &#972; &#943;&delta;&iota;&omicron;&sigmaf; &alpha;&nu;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &mu;&#941;&sigma;&omega; &tau;&omicron;&upsilon; Twitter &#972;&tau;&iota; &laquo;&#941;&delta;&omega;&sigma;&epsilon; &omicron;&delta;&eta;&gamma;&#943;&epsilon;&sigmaf;&raquo; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &pi;&rho;&epsilon;&sigma;&beta;&epsilon;&upsilon;&tau;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &Omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &Omicron;&Eta;&Epsilon; &Sigma;&#941;&rho;&chi;&iota; &Kappa;&iota;&sigma;&lambda;&#943;&tau;&sigma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &zeta;&eta;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&pi;&epsilon;&#943;&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;&#943;&alpha;&sigma;&eta;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &pi;&rho;&#972;&epsilon;&delta;&rho;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&#943;&omicron;&upsilon; &Alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf;, &omicron; &Kappa;&iota;&sigma;&lambda;&#943;&tau;&sigma;&iota;&alpha; &gamma;&rho;&#940;&phi;&epsilon;&iota; &#972;&tau;&iota; &eta; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha; &laquo;&delta;&iota;&#941;&pi;&rho;&alpha;&xi;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &nu;&#941;&alpha; &tau;&rho;&omicron;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#942; &epsilon;&nu;&#941;&rho;&gamma;&epsilon;&iota;&alpha; &epsilon;&nu;&alpha;&nu;&tau;&#943;&omicron;&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &lambda;&alpha;&omicron;&#973;&raquo;.                   </p>                                     <p>                     &Lambda;&#972;&gamma;&omega; &tau;&omega;&nu; &rho;&omega;&sigma;&iota;&kappa;&#974;&nu; &pi;&lambda;&eta;&gamma;&mu;&#940;&tau;&omega;&nu; &delta;&iota;&alpha;&kappa;&#972;&pi;&eta;&kappa;&epsilon; &eta; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&delta;&#972;&tau;&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &upsilon;&delta;&rho;&omicron;&delta;&#972;&tau;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &Kappa;&#943;&epsilon;&beta;&omicron;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &#940;&lambda;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;&#941;&sigmaf;, &mu;&#941;&chi;&rho;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta; &gamma;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#942; &Mu;&omicron;&lambda;&delta;&alpha;&beta;&#943;&alpha;, &epsilon;&nu;&#974; &pi;&alpha;&rho;&#940;&lambda;&lambda;&eta;&lambda;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;&lambda;&#940;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; &#941;&xi;&iota; &#940;&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&omicron;&iota; &sigma;&kappa;&omicron;&tau;&#974;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu;.                   </p>                   <p>                     &Sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &omicron;&upsilon;&kappa;&rho;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&#942; &Pi;&omicron;&lambda;&epsilon;&mu;&iota;&kappa;&#942; &Alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&rho;&#943;&alpha; &eta; &Rho;&omega;&sigma;&#943;&alpha; &epsilon;&kappa;&tau;&#972;&xi;&epsilon;&upsilon;&sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; 70 &pi;&upsilon;&rho;&alpha;&#973;&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf;, &omicron;&iota; 51 &epsilon;&kappa; &tau;&omega;&nu; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&rho;&rho;&#943;&phi;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu;, &epsilon;&nu;&#974; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&#943;&eta;&sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&#941;&nu;&tau;&epsilon; &delta;&rho;&#972;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf;-&kappa;&alpha;&mu;&iota;&kappa;&#940;&zeta;&iota;.                   </p>                                     <blockquote>                     <p dir="ltr" lang="et">                       Nighttime Kyiv pic..com/xBTx8t7YdS                     </p>&mdash; &#1058;&#1056;&#1059;&#1061;&#1040;&#9889;&#65039;English (@TpyxaNews) November 23, 2022                   </blockquote>                                     <div>                                                                                  <p>                       &Alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&#942;&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; DNews &sigma;&tau;&omicron; News &kappa;&alpha;&iota; &mu;&#940;&theta;&epsilon;&tau;&epsilon; &pi;&rho;&#974;&tau;&omicron;&iota; &#972;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&iota;&delta;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;                     </p>                                                                                  </div>                 </div>

Πηγή: Έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ την Τετάρτη: Βυθισμένο στο σκοτάδι το Κίεβο

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα