Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ)

Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Κωνσταντίνου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα (470) σταυρούς
προτίµησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Λαυρεωτικής

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα πέντε
(1.245) σταυρούς προτίµησης
2.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ/(ΠΙΤΣΑ)του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα τρεις (863)
σταυρούς προτίµησης
3, ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΩΣ Του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους έξι (806) σταυρούς προτίμησης

4.ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα τρεις (643) σταυρούς προτίµησης

5. ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους δέκα τέσσερις (614) σταυρούς
προτίµησης

6.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα δύο (552) σταυρούς
προτίµησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Κερατέας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυρούς προτίµησης

2. ΠΑΛΛΗΔΗΜΗΤΡΑτΤοΟυ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) σταυρούς προτίµησης

3. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΙΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (52/) σταυρούς
προτίµησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ’ «Νέα Εποχή»

Εκλογική Περιφέρεια Κερατέας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ ως επικεφαλῆς του συνδυασμού ΣΤ’ ἐλαβε ὀλες τις ψήφους του συνδυασμού

2.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ἔλαβε πεντακόσιους εβδομήντα επτά (577) σταυρούς προτίµησης

3. ΑΟΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΤΟυ ΕΥΑΓΤΕ ΔΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα (520) σταυρούς προτίµησης

4. ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίµησης

5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίµησης

6. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (450) σταυρούς
προτίµησης

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΡ.ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Λαυρεωτικής
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) σταυρούς
προτίµησης

Εκλογική Περιφέρεια Κερατέας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ὡς επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους
του συνδυασμού
2. ΡΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης
3. ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα τέσσερις (414) σταυρούς
προτίµησης

 

Αποτελέσματα Ὑποψηφίωῶν Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Τ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Λαυρεωτικής
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Στυλιανού ὡς επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2.ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου έλαβε πεντακόσιους σαράντα έξι (546) σταυρούς προτίµησης

Εκλογική Περιφέρεια Κερατέας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΑΜΠΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίµησης
2.ΜΑΣΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Του Γεωργίου έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίµησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΚΕΡΑΤΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ»

Εκλογική Περιφέρεια Κερατέας

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Του ΠΛΑΤΩΝΟΣ ὡς επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτιµησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε’ «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Λαυρεωτικής

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ὡς επικεφαλής του συνδυασμού Ε’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του Πρωτοδικείου με σταυρούς προτίμησης και αναπληρωματικούς Συμβούλους

  "NAI" στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά "ΟΧΙ" στο Πάνειο Όρος, από τους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.
565-2019 LAVREOTIKI