Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς με θέμα: «Η Φωνή στην Εκπαίδευση: Θεμέλιο για τη Σωματική και Ψυχική Υγεία Εκπαιδευτικών και Μαθητών/Μαθητριών».

Σας ενημερώνουμε ότι ο και το Ν.Π.Δ.Δ <θορικός> σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο «Δημήτρης Νικολάου» και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Θεμιστοκλή Μακαντάση διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου με θέμα: «Η Φωνή στην Εκπαίδευση: Θεμέλιο για τη Σωματική και Ψυχική Εκπαιδευτικών και Μαθητών/Μαθητριών».

Μέσα από τις εισηγήσεις εξειδικευμένων καθηγητών και ειδικών στη φωνητική καλλιέργεια προβάλλεται η σπουδαιότητα της σωστής εκφοράς του λόγου σε κάθε μορφή λεκτικής επικοινωνίας και ειδικότερα στην προφορική διδασκαλία στο και αναδεικνύεται η αξία και η σπουδαιότητα της ορθοφωνίας στο εκπαιδευτικό έργο, καθώς η ποιότητα του φωνούμενου λόγου αποτελεί θετική παράμετρο στο διδακτικό έργο και αναμφισβήτητα η πάθηση στις φωνητικές χορδές και η δυσκολία της φώνησης και του λόγου χαρακτηρίζουν συχνά τους διδάσκοντες/διδάσκουσες.

Όπως καταδεικνύουν τα επιστημονικά πορίσματα και τα εμπειρικά δεδομένα αναμφισβήτητα είναι τα οφέλη τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές/μαθήτριες από την ορθή τοποθέτηση της φωνής.

Επειδή η είναι θεμελιώδες ζητούμενο και η δασκάλων και μαθητών/μαθητριών είναι θεμελιώδες αγαθό, έχουμε τη βεβαιότητα ότι το μάθημα της σωστής τοποθέτησης της φωνής/ορθοφωνίας προσελκύει το ενδιαφέρον όσων χρησιμοποιούν τη φωνή τους, όσων θέλουν να αποκτήσουν φωνητική καλλιέργεια, όσων θέλουν να προσέχουν και να διατηρήσουν την υγεία τους.

Τα σωστής τοποθέτησης της Φωνής – Φωνητικής απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε :

  1. Καθηγητές/ καθηγήτριες κάθε επιστημονικού κλάδου. 2. Καθηγητές/ καθηγήτριες Λυκείου – Γυμνασίου. 3. Δασκάλους Δημοτικού – Νηπιαγωγείου. 4. Δασκάλους Μουσικής, Χορωδίας. 5. Δασκάλους Μουσικής Προπαιδείας.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι προαιρετική και ελεύθερη, δίνοντας μοναδική ευκαιρία επιμόρφωσης στον εκπαιδευτικό κλάδο και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην ευόδωση του διδακτικού έργου, στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας και στη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών.

Τόπος Διεξαγωγής : Δημοτικό Ωδείο Λαυρεωτικής «Δημήτρης Νικολάου».

Ημερομηνία Έναρξης : 1 Δεκεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες : Γραμματεία του Ωδείου τηλ : 2299068426 κα Πόπη Λουκά