ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 2018

 

KYΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

11:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Ο δημόσιος απολογισμός για τα δημοτικά πεπραγμένα έτους 2017 καθώς και για τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του 2018, θα παρουσιαστεί, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, στις 11.00πμ, στο Δημαρχείο Κρωπίας (Αμφιθέατρο, Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου 47).

 

——————