10.3 C
Keratea
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022

H παρανομία καλά κρατεί, εκεί στον υγρότοπο στα Λεγραινά!

Πρόσφατα Άρθρα

Τέσσερα χρόνια εσκεμμένης και συστηματικής καταστροφής, 2,5 χρόνια συστηματικής υπεκφυγής από την εφαρμογή του νόμου. Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» συνοψίζει και καλεί το ΥΠΕΝ να αναλάβει πάραυτα την επανάκτηση του υγρότοπου όπως του επιβάλλει ο νόμος : Π.Δ. 148/2009

– Τι και αν θεωρούνται κομβικά στοιχεία για την προστασία της φύσης ;

– Τι και αν φιλοξενούν την πιο πλούσια βιοποικιλότητα του πλανήτη ;

– Τι και αν είναι σταυροδρόμι των σημαντικότερων μεταναστευτικών διαδρομών ;

– Τι και εάν παρέχουν ένα ευρύτατο φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών, από τη ρύθμιση των υδρογεωλογικών φαινόμενων έως τη δέσμευση του άνθρακα της βιόσφαιρας, αναγκαία για τη ρύθμιση του κλίματος και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ;

– Τι και αν διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην προστασία του χώρου από τις φυσικές καταστροφές, στην προστασία της αγροτικής παραγωγής, ή και στη διαμόρφωση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των πόλεων, όταν αποτελούν μέρος του αστικού ή και του περιαστικού ιστού ;

– Τι και αν έχουν διαπιστευθεί ως «φυσική και πολιτιστική κληρονομιά τεράστιας αξίας» και ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής – κατά την Ε.Ε. – για «την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ισορροπίας μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας, οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας της φύσης – έτσι ώστε να συνεχίσει να παρέχει πόρους» ;

Παρά τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, την έστω και ισχνή εθνική νομοθεσία και τη σύγχρονη τάση οικο-τουριστικής αξιοποίησης και ανάπτυξης βιώσιμων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κυκλικής βιο-οικονομίας – στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναφυσικοποίησης και απόλυτης προστασίας – η συντριπτική πλειοψηφία των 1.800 υγρότοπων της χώρας μας δεν απασχολεί καν την εγχώρια πολιτική ατζέντα. Αφημένοι κυριολεκτικά στα χέρια της παρανομίας, είτε χρησιμοποιούνται ως «χαβούζες» για την εναπόθεση κάθε είδους υγρού ή και στερεού απόβλητου είτε ως «οικόπεδα» προς «πάσα χρήση», προς ικανοποίηση των πιο παρωχημένων ορέξεων κάθε ιδιωτικού ή δημόσιου προσώπου ή και φορέα. Κλασική περίπτωση ο υγρότοπος των Λεγραινών, λίγα χιλιόμετρα πριν το ακρωτήρι του Σουνίου.

Ο Παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών έχει έκταση 132 στρεμμάτων, αποτελεί Υγρότοπο Α΄ Προτεραιότητος προστασίας του Δικτύου NATURA 2000 – ν. 4217/2014 – εντάσσεται στον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους «υγρότοπους με αμμοθίνες» της Αττικής καθόσον και τελευταίος σταθμός των αποδημητικών πουλιών.

Μεταξύ αμμοληψιών, αλλαγής χρήσεων γης, εκχερσώσεων και «τεχνικών έργων», η πολυετής εγκατάλειψη του υγρότοπου των Λεγραινών μετατράπηκε σε συστηματική καταστροφή με την είσοδο στο 2006, την αποψίλωση 4 στρεμμάτων και την κατασκευή σειράς έργων εκροής υδάτων στο εσωτερικό του. Η συστηματική καταστροφή κορυφώθηκε το 2016, με την εκτεταμένη εκχέρσωση και επιχωμάτωση του 20% της έκτασης και συνεχίζεται έως σήμερα με την παντελή απουσία περίφραξης, την ανεξέλεγκτη χάραξη διαδρόμων κίνησης οχημάτων κάθε τύπου και την διάχυτη δημιουργία πάρκινγκ στο εσωτερικό του. Μπορεί να απέτυχαν οι αλλεπάλληλες προσπάθειες εγκατάστασης ομπρελλοκαθισμάτων και «beach bar», μπορεί να έπεσε στο κενό το 2018 η «σκέψη» της κυβέρνησης για παραχώρηση μέρους της παραλίας του «στην τοπική κοινωνία προς χρήση» (sic!!!), αλλά η καταστροφική υποβάθμιση του υγρότοπου συνεχίζεται και είναι περισσότερο από εμφανής – http://legraina.com/history.html

– Το 2016 κατατίθεται καταγγελία για την εκχέρσωση και επιχωμάτωση του 20% της συνολικής επιφάνειας από τον Δήμο Λαυρεωτικής. Η επακόλουθη αυτοψία από το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής οδηγεί στην επιβολή προστίμου 10. ευρώ με την υπ.αριθμ. 86258/29-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «λόγω αλλοίωσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατ’ακολουθία επεμβάσεων στον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών, εντός της περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝΑΤURΑ 2000 με τίτλο «Σούνιο-Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη». Το Δασαρχείο καταθέτει παράλληλα μήνυση εναντίον του Δήμου.

– Το 2018 εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που υποχρεώνει τον Δήμο στην αποκατάσταση της σοβαρότατης περιβαλλοντικής ζημιάς που προξένησαν οι άλογες παρεμβάσεις του και σε εφαρμογή μέτρων πρόληψης – https://oikologiki-symmaxia.gr/files/ya_lipsis_metrwn_2018.pdf. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από σειρά συναντήσεων διαβούλευσης μεταξύ του ΣΥΓΑΠΕΖ – Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, του Δήμου Λαυρεωτικής, του Δασαρχείου, του σχετικού Φορέα Διαχείρισης και της Επιτροπής για τη διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών.

– Για 3 φορές – τον Νοέμβριο 2019, τον Μάρτιο 2019 και τον Ιούνιο 2019 – το ΣΥΓΑΠΕΖ καλεί τον Δήμο στην άμεση εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τη αποκατάσταση του υγρότοπου, αλλά δίχως αποτέλεσμα.

– Για φορές – τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο 2020 – παρεμβαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη, ζητά ενημέρωση ως προς τη συμμόρφωση του Δήμου  και αιτεί επανέλεγχο της περιοχής ώστε να παύσει η περαιτέρω υποβάθμιση, αλλά δίχως αποτέλεσμα.
Μάταια όμως. Οι Δημοτικές Αρχές  τη Δευτέρα μεν δηλώνουν ότι «τρέχουν» να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση αλλά την Τρίτη συνεχίζουν το αλλοπρόσαλλο – δίχως νόημα – παράνομο έργο συνεχούς καταστροφής του.

%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7

Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» θεωρούμε ότι οι καιροί των συναντήσεων, των ειδοποιήσεων, των ερωτήσεων, των επερωτήσεων και των αναμονών, έχουν πλέον παρέλθει ανεπίστρεπτα.

α) Οι παράκτιες υγροτοπικές εκτάσεις – και οι ακτές – προστατεύονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.3937/2011 – «Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου». Μέρος του Παράκτιου Υγρότοπου των Λεγραινών εμπίπτει στην έννοια της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης», όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 20 του νόμου και προστατεύεται βάσει της παρ. 5 του άρθρου 13.

β) Ο Παράκτιος Υγρότοπος των Λεγραινών προστατεύεται ειδικότερα με τον ν.4277/2014 (Α΄ 156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.  και το Παράρτημα ΙΧ αυτού, κατά τα οποία ορίζονται «… δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική τους κατάσταση…»

γ) Με την απόφαση 801/13-8-2018 του Υπουργού ΥΠΕΝ καθορίστηκαν τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς βάσει του Π.Δ. 148/2009 https://oikologiki-symmaxia.gr/files/pd_1482009_fek_190a_29-9-2009.pdf – «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον». Τα μέτρα πρέπει να ληφθούν από το Δήμο , με ίδια δαπάνη, κατόπιν σχετικής μελέτης που ο ίδιος Δήμος θα έπρεπε να συντάξει και υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο γραφείο ΣΥΓΑΠΕΖ του ΥΠΕΝ.

δ) Σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 παρ.  του άρθρου 8 και παρ. 2δ του άρθρου 9, «η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει η ίδια, σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται, τα αναγκαία προληπτικά μέτρα».

Δεδομένων των παραπάνω και διαπιστωμένου ότι ο Δήμος Λαυρεωτική αρνείται συστηματικά και σε πλήρη παρανομία να προβεί στην εκτέλεση της Υπουργικής Απόφασης 801/13-8-2018, οδηγώντας τον υγρότοπο στην ολική καταστροφή, η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» καλούμε το ΥΠΕΝ – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή, να προβεί άμεσα σε ότι αναγκαίο απαιτείται για την επανάκτηση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών με δαπάνες οι οποίες θα ανακτηθούν από τον φορέα εκμετάλλευσης – Δήμο  – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 148/2009. Διαφορετικά, θα είναι εξ’ολοκλήρου υπεύθυνο για την ολική εξαφάνιση ενός υγρότοπου Α΄ Προτεραιότητος προστασίας του Δικτύου NATURA 2 και Σημαντικής Περιοχής για τα πουλιά της Ελλάδας.

«Η ανεκτικότητα ακόμη και στην μικρότερη παρανομία δεν μπορεί και δεν πρέπει να βρίσκει ούτε άλλοθι ούτε δικαιολόγηση… Γιατί είναι η γενικευμένη ανεκτικότητα που ανοίγει το δρόμο στον εθισμό του πολίτη να θεωρεί ότι νόμοι και κανόνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλά κείμενα καθαρά προαιρετικής εφαρμογής», έγραφε πριν από μερικές 10ετίες Ιταλός δικαστής, Ακαδημαικός και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Αρχής κατά της Διαφθοράς της γειτονικής χώρας. Εμείς, της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ», πήραμε ήδη θέση ως προς τον χορό παρανομίας που στήνεται εδώ και χρόνια στον υγρότοπο των Λεγραινών, εις βάρος τόσο του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Απομένει να πάρει άμεσα θέση και το ΥΠΕΝ. Του το επιβάλλει ο νόμος.

Η παρούσα ανακοίνωση κατατίθεται, σε συνοπτική μορφή, ως καταγγελία/πρόσκληση στο ΣΥΓΑΠΕΖ – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ για τις επιβαλλόμενες ενέργειες, με κοινοποίηση στην Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ, στον Περιφερειάρχη Αττικής, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο Δασαρχείο, στον Φορέα Διαχείρισης και στην Επιτροπή για τη διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ