ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ/ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το μεγάλο έργο αποχέτευσης ακαθάρτων και Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων -Παιανίας εντός του χρονοδιαγράμματος του τροποποιημένου προγράμματος περαίωσης  του έργου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση Δημάρχου τον -Νοέμβριο 2017, το ΚΕΛβιολογικός κατά το τμήμα που έχει παραδοθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία της Αν.Αττικής έχει ποσοστό υλοποίησης  οικοδομικών εργασιών στο 85% του έργου και απομένει να κατασκευαστεί ένα τμήμα τριών δεξαμενών μόλις ολοκληρωθούν οι σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Οι αγωγοί, συλλεκτήριοι-προσαγωγής  και διάθεσης  έχουν ποσοστά υλοποίησης 96% και 83% αντίστοιχα εκτός των τμημάτων που απαιτείται αρχαιολογική ανασκαφή, οι δε Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  ΚΕΛ Αεροδρομίου έχουν ποσοστά υλοποίησης στο 70% και το Εσωτερικό δίκτυο Κορωπίου 98%.

Ο  Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, επισκέφτηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 την περιοχή Πάτημα Κορωπίου και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους της εκτέλεσης εργασιών για την εξέλιξη της μεθόδου υπόγειας διάνοιξης και προώθησης των αγωγών προσαγωγής («pipe jacking»).

Ο υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός, κ. Παπαϊωάννου ενημέρωσε ότι σε λιγότερο από 30 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Το εξειδικευμένο προσωπικό δεν συναντάει ιδιαίτερες δυσκολίες παρότι συναντάει και πετρώδη εδάφη στην πορεία της διάνοιξης κάτω από την στο ύψος του Προαστιακού-Μετρό Σταθμού Κορωπίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτό το σημείο του έργου είχαμε διαδικασία απαλλοτρίωσης σε 6 ιδιοκτησίες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2017 η οποία εκδικάστηκε εντός του 2017 ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος μας κινεί όλες τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων (εκδικάσεις στο Εφετείο Αθηνών κ.α) στους όμορους Δήμους  που εξελίσσεται το έργο με κυριότερο το Δήμο Μαρκοπούλου στις περιοχές των αγωγών διάθεσης.

——————-

Χρήσιμα Πληροφοριακά Στοιχεία : Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013/ΠΕΠ Αττική το 2010.Η συνολική επιλέξιμη δημοσία δαπάνη στο ΠΔΕ ανέρχεται στα 124.890.213,00 εκ.ευρώ.

Ακολούθησε και άλλη απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (28/12/2016) όπου το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 56.101.867,48 εκ. ευρώ.

Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011.Προκλήθηκε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου λόγω της εκδίκασης 43 προσφυγών που κατατέθηκαν τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στο τόσο από συμμετέχοντες στη δημοπρασία όσο και από κατοίκους της περιοχής των αγωγών διάθεσης. Λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων, το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 25 Ιουλίου 2013.

Οι όποιες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν 2015-2016  με αποτέλεσμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου οφείλονται στις αρχαιολογικές ανασκαφές που διεξάγονται κυρίως στο  Κ.Ε.Λ, στο Βορειοδυτικό τμήμα εσωτερικού δικτύου Κορωπίου (ολοκληρώθηκαν εντός του 2017  οι αρχαιολογικές ανασκαφές και ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου 2018 τα έργα σε σημείο της Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου και σε παρόδιους οδούς με κατεύθυνση προς Παιανία) και σε σημείο των αγωγών διάθεσης. Όλες οι άλλες εκκρεμότητες που αφορούν  ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων που σχετίζονται με αποφάσεις/βεβαιώσεις Δασαρχείου σε περιοχές του Δήμου Μαρκοπούλου ολοκληρώνονται έως τον Απρίλιο του 2018.

 

Ακολουθεί Φωτογραφικό Υλικό :

 
IMG 1769
 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ2018 3 1
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ2018Ο Δήμαρχος με τους υπευθύνους εκτέλεσης των εργασιών, Πάτημα Κορωπίου
IMG 1760

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥMG 1765

Η υπόγεια είσοδος διάνοιξης