Κατεδάφιση περίφραξης με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων στην περιοχή Πάνορμος κατόπιν καταγγελίας των κατοίκων

O κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Στην υπ. αριθ. πρωτ. 115582/27-07-2018 καταγγελία των κατοίκων της Περιοχής Πάνορμος όπου αναφέρονται τα εξής:

« Σας καταγγέλουμε την παράνομη περίφραξη 42 περίπου στρεμμάτων έκτασης που περιέχει αγροτικούς δρόμους, στην περιοχή Πάνορμος έναντι της Olympic Marine, στην οποία εμφανίζεται κάτοχος η εταιρεία ΑΚΜΩΝ και η οποία μαντρώνει και κλείνει με μπάζα και χώματα όλους τους από πενήντα και πλέον χρόνων δρόμους προς τη Λεωφ.Σουνίου-Λαυρίου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται κάθε πρόσβαση και των υπαρχόντων ιδιοκτησιών και σπιτιών μας, ώστε σε καμία περίπτωση να υπάρχει έξοδος διαφυγής σε τυχόν πυρκαγιά ή άλλα καιρικά φαινόμενα.

Τονίζουμε ότι οι δρόμοι που αναφέρουμε είναι αγροτικοί και υφίστανται πάνω από πενήντα χρόνια όπως αυτό φαίνεται σε αεροφωτογραφίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και σε αντίστοιχα Τοπογραφικά Διαγράμματα των υπηρεσιών αυτών.
Λόγω της καταφανούς αδιαφορίας και σύμπραξης των τοπικών αρχών που ουδόλως αντέδρασαν στις πολλαπλές προφορικές και γραπτές επικλήσεις μας σας καθιστούμε υπεύθυνους για την ασφάλειά μας από πυρκαγιές ή πλημύρες.

Λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε παράνομα για να καρπωθούν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες ενοποιημένη έκταση, δεν θα είστε σε θέση να παρέχετε καμία λόγω αδυναμίας πρόσβασης».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ο οποίος ανέλυσε στο τη διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ142 Α’) και πρότεινε την εξής πρόταση:

Α)άμεση διάνοιξη των επίμαχων δρόμων που προϋπάρχουν του 1978 καθώς και όσων εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Β) άμεση υλοποίηση του Ν. 4559/2018 σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

 

ΩΚ6ΚΩΛ1-09Υ