ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, ο καθ’ ύλην αρμόδιος δημόσιος φορέας επιστημονικά, για τα επίσημα αποτελέσματα ελέγχων περί καταλληλότητας των παραλιών, H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έχει αναρτήσει αποτελέσματα για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη κρατική ιστοσελίδα και υπερισχύουν έναντι άλλων από ιδιωτικούς φορείς. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία αποτελέσματα οι ακτές της Κερατέας είναι απολύτως κατάλληλες και ουδέν θέμα μόλυνσης δεν ανακύπτει.

Τα παραπάνω δημοσιεύονται εκ του Συνεταιρισμού, σε συνέχεια των πληροφοριών που είχαν διαδοθεί περί μη καταλληλότητας των νερών στην Κακιά Θάλασσα.

  • Χάρτης ( my maps) με τις θέσεις των σημείων παρακολούθησης των Ακτών Κούμβησης Αττικής για την περίοδο 2018-2019. Στον εν λόγω αποτυπώονται εκτός από τις θέσεις των σημείων και αναλυτικές πληροφορίες όπως κωδικός σημείου, Δήμος, περιγραφή ακτής κα.
  • Χάρτης σημείων παρακολούθησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής (google my maps)

    Eπίσης στον σχετικό υπερσύνδεσμο είναι αναρτημένα τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΕΚ του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ