ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2019

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Σχολείο Ώρα
2ο Δημοτικό  08:30 π.μ.
2ο Νηπιαγωγείο  09:00 π.μ.
3ο Νηπιαγωγείο 09:30 π.μ.
1ο Δημοτικό 10:00 π.μ.
1ο Νηπιαγωγείο 10:30 π.μ.
Γυμνάσιο 11:00 π.μ.
Λύκειο 11:30 π.μ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Σχολείο  Ώρα
1ο Νηπιαγωγείο 08:30 π.μ.
2ο Δημοτικό Σχολείο 08:45 π.μ.
2ο Νηπιαγωγείο  09:00 π.μ.
1ο Δημοτικό  09:15 π.μ.
1ο Γυμνάσιο  09:30 π.μ.
1ο Λύκειο  09:45 π.μ.
4ο Νηπιαγωγείο (Λαγονήσι) 09:45 π.μ.
4ο Δημοτικό (Λαγονήσι) 10:00 π.μ. 
3ο Νηπιαγωγείο (Λαγονήσι) 10:15 π.μ.
3ο Δημοτικό (Λαγονήσι) 10:30 π.μ. 
2ο Γυμνάσιο (Λαγονήσι) 10:45 π.μ.
2ο Λύκειο (Λαγονήσι) 11:00 π.μ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
Σχολείο Ώρα
Νηπιαγωγείο & Δημοτικό  09:00 π.μ. 
Γυμνάσιο 10:00 π.μ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Σχολείο Ώρα
Δημοτικό 09:00 π.μ.
Νηπιαγωγείο 09:30 π.μ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Σχολείο  Ώρα
Δημοτικό 09:00 π.μ.
Γυμνάσιο 09:30 π.μ.
1ο Νηπιαγωγείο 10:00 π.μ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                            ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

  Ο Π. Φιλίππου ζήτησε την στήριξη της Ρένας Δούρου για τις ανεμογεννήτριες