Έλλειψη Διδακτικού Προσωπικού στο Γυμνάσιο Κερατέας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 που αφορούν στη Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΦΕΚ 120/2018 που αφορά στα Θέματα Φοίτησης και Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το άρθρο 40 του Ν. 4633/2019 που αφορά στην εξασφάλιση πιστώσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών,

ο Σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Κερατέας οφείλει να σας ενημερώσει ότι η λειτουργία της Σχολικής Μονάδας δεν είναι ομαλή λόγω της έλλειψης Διδακτικού Προσωπικού.

Αυτό σημαίνει ότι στους μαθητές του Γυμνασίου μας δεν προσφέρεται η προβλεπόμενη εκπαίδευση όλων των μαθημάτων, με βάση το Εκπαιδευτικό Σύστημα της χώρας μας και του αριθμού των διδακτικών ωρών.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να τοποθετήσει εκπαιδευτικούς για την κάλυψη 62 διδακτικών ωρών σε εβδομαδιαία βάση, που δεν έχει πραγματοποιήσει από την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020 (11 Σεπτεμβρίου 2019).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχολικό δίκτυο, στην Α΄ Γυμνασίου υπολείπονται 5 ώρες για το μάθημα της Βιολογίας, 8 ώρες για το μάθημα των Μαθηματικών, 2 ώρες για το μάθημα της Ιστορίας, 10 ώρες για το μάθημα των Θρησκευτικών και 3 ώρες για το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας.

Στην Β΄ Γυμνασίου υπολείπονται 8 ώρες για το μάθημα των Μαθηματικών, 3 ώρες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και 5 ώρες για το μάθημα της Βιολογίας.

Στη Γ΄ Γυμνασίου υπολείπονται 10 ώρες για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και 8 ώρες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

  Βίντεο της πρώτης ημέρας του δρομικού γεγονότος "For Katerina"

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή οι μαθητές της Σχολικής μας Μονάδας δεν χαίρουν σωστής εκπαίδευσης λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού, ζητάμε την αμέριστη συμπαράστασή σας σε κινήσεις διαμαρτυρίας που πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε το αυτονόητο δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών μας να υλοποιηθεί με την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

Με εκτίμηση
Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών
του Γυμνασίου Κερατέας