Αρχιτεκτονικά Αποτυπώματα Βιομηχανικής Αρχαιολογίας στο Λαύριο – Από την Τεκμηρίωση στην Επανάχρηση. Συλλογικό Έργο Ομάδας Λαυρίου Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των μελετών για το Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (πρώην Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου), με έμφαση στην τεκμηρίωση των αποτυπωμάτων της βιομηχανικής αρχαιολογίας, περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο.

Η ανάλυση των τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων και η κατανόηση της παθολογίας και της τρωτότητας των βιομηχανικών κτισμάτων, αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις και τον καμβά, πάνω στον οποίο εργάστηκαν οι αρχιτέκτονες που πρότειναν τις μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων.

Η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα των κατασκευών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων κατέστησαν εξ’ αρχής την ανάγκη της διάσωσής τους επιτακτική.

Ταυτόχρονα, η μελέτη αυτή λόγω της μοναδικότητάς της, αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφοριών, ένα μοναδικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό εγχείρημα.

Ακολουθεί η μέλετη

64740068

 

 

↓ Σχολιάστε εδώ μέσω του λογαριασμού σας στο facebook ↓
  Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου προσβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας