ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΧΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ2020
  "NAI" στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά "ΟΧΙ" στο Πάνειο Όρος, από τους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.