ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΩΠΙ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΜΑΡΙΖΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΚΙΤΣΙ, ΚΟΥΠΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΡΩΠΙΑ

Επιστολή ΑΙΟΛΟΥ για το νέο Κοιμητήριο

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...
Facebook
Twitter

Θέμα: Επιλογή κύριας όδευσης προς το νέο Κοιμητήριο

 

Κυρία Πρόεδρε,

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να κάνουμε γνωστές στο Συμβούλιό σας τις θέσεις και την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του ΑΙΟΛΟΥ, ενόψει της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, της 1ης συνεδρίασής σας την 29η Ιανουαρίου 2021: «Λήψη απόφασης σχετικά με την οδική πρόσβαση και την άρση αναδασωτέας έκτασης στο πλαίσιο ίδρυσης  νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” της Κοινότητας Π. Φώκαιας (σχετικό το υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 3273/24-2-2020 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης των  Πολεοδομικών Εργασιών για την  ίδρυση του εν λόγω κοιμητηρίου).

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

 

Α. Διαπιστώσαμε, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας, ότι μετά από πολλά χρόνια και χωρίς, κατά την άποψή μας, κανέναν προφανή λόγο, επανέρχεται το θέμα της επιλογής της κύριας οδού πρόσβασης στο υπό ίδρυση κοιμητήριο, με βάση νέα μελέτη, που αναιρεί όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα, για ένα θέμα το οποίο ήταν ήδη λυμένο, με την επιλογή της κατασκευής κύριας οδού πρόσβασης, μέσα από τον ΧΑΔΑ.

 

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, θεωρούμε ότι δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς και πειστικά, ούτε η ανάγκη της νέας μελέτης, ούτε η ανατροπή της αρχικής επιλογής.

 

Β. Έχουμε αιτιολογήσει κατ’ επανάληψη, και έχει γίνει αποδεκτό μέχρι σήμερα και με βάση την προϋπάρχουσα μελέτη, όπως αποτυπώνεται και στη σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας του 2018 και το σκεπτικό της, ότι η επιλογή της κύριας όδευσης μέσα από τον ΧΑΔΑ, είναι η πρόσφορη λύση, με χρήση της όδευσης μέσω της οδού Περιάνδρου, ως δευτερεύουσας.

 

Επιτρέψτε μας να επαναλάβουμε εδώ τις αιτιάσεις μας και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιό σας:

  1. Η οδός Περιάνδρου, είναι μια οδός που ήδη έχει πολλά προβλήματα ασφάλειας, λόγω της διάβρωσης από το ρέμα και χρειάζεται άμεσα έργα σταθεροποίησης – υποστήλωσης του οδοστρώματος. Εκτός αυτού, η προέκτασή της μέχρι την είσοδο του υπό ίδρυση Κοιμητηρίου, απαιτεί επίσης έργα αποκατάστασης και ενδεχομένως νέας κατασκευής ενός μεγάλου τμήματος του δρόμου.
  2. Το πλάτος της προτεινόμενης οδού, είναι τέτοιο, που δεν επιτρέπει την εύκολη διέλευση διασταυρούμενων οχημάτων, πόσο μάλλον ευμεγέθων, όπως π.χ. λεωφορείων που πιθανόν να χρησιμοποιούνται για τις τελετές. Ήδη, ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, είναι μεγάλος, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των κατοίκων και παραθεριστών. Η πρόσθεση λοιπόν επιπλέον κυκλοφορίας πομπών αυτοκινήτων, θα δυσχεράνει περαιτέρω, έως απαγορεύσει την κυκλοφορία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Υπενθυμίζουμε, ότι το κοιμητήριο προορίζεται να εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή του παραλιακού μετώπου του Δήμου, και όχι μόνο την Κοινότητα της Παλιάς Φώκαιας, οπότε ο αριθμός των διελεύσεων πολλαπλασιάζεται. Εκτιμούμε ότι χωρίς έργα ικανής διαπλάτυνσης του οδοστρώματος, που δεν γνωρίζουμε αν είναι δυνατό να γίνουν, η οδός αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και μοναδική, όπως φαίνεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η οδός Περιάνδρου αποτελεί τη μοναδική οδό διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για το τμήμα αυτό του Οικισμού και ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε τέτοια περίπτωση θα είναι μεγάλος.

  1. Η επιλογή της συγκεκριμένης όδευσης, μπορεί, όπως ενημερωθήκαμε ότι αναφέρεται στη σχετική μελέτη, να προσφέρει μικρότερη απόσταση από τη Λεωφόρο Σουνίου, επιβάλει όμως την παραμονή των πομπών για περισσότερα χιλιόμετρα στη παραλιακή λεωφόρο, πράγμα που θα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία και τις καθυστερήσεις σε αυτήν, τους μήνες αιχμής, με όλες τις συνέπειες για κατοίκους και επισκέπτες.

 

Γ. Η αιτίαση του Αντιδημάρχου κ. Κυριακόπουλου στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας, ότι δεν απεμπολείται η λύση της κύριας όδευσης μέσω του ΧΑΔΑ και ότι τα δύο έργα θα «τρέχουν» ταυτόχρονα, δημιουργεί το ερώτημα: «Γιατί λοιπόν πρέπει να επιλεγεί η αλλαγή της κύριας όδευσης, αφού μπορεί το έργο να ξεκινήσει ως έχει και απλά η Περιάνδρου να χρησιμοποιείται, εφόσον γίνουν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις και εφόσον βέβαια λειτουργήσει νωρίτερα το κοιμητήριο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί και η έτερη οδός, παραμένοντας όμως ως κύρια είσοδος η είσοδος από τη νέα οδό; Γιατί χρειάζεται αλλαγή των αποφασισμένων;» 

Θεωρούμε ότι η αποστροφή του πρώην Προέδρου της Κοινότητάς μας, κ. Παπουτσή, ο οποίος ήταν ο κύριος εισηγητής της νέας πρότασης, αναιρώντας τη δική του πρόταση και απόφαση του 2018, είναι η απάντηση: «Άμα δεν πάμε στο β’, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ το κοιμητήριο», δήλωσε δύο φορές στο Κοινοτικό Συμβούλιο ο κ. Παπουτσής, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ολοκληρωθεί ΠΟΤΕ ή όδευση μέσω του ΧΑΔΑ. Μιλούμε λοιπόν για μια λύση μόνιμη, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.

 

Κυρία Πρόεδρε,

Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΑΙΟΛΟΥ, αναγνωρίζουμε την επείγουσα αναγκαιότητα της κατασκευής του νέου Κοιμητηρίου και την ανάγκη να ξεπεραστούν άμεσα τα τυπικά προβλήματα και οι καθυστερήσεις ετών στην κατεύθυνση αυτή.

Δεν έχουμε όμως πειστεί για τη σκοπιμότητα της λήψης μιας νέας απόφασης και μάλιστα για μια επιλογή που θα πλήξει την ποιότητα ζωής του οικισμού μας, αλλά και το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας.

Παρακαλούμε, να ενημερωθεί το Σώμα του Συμβουλίου σας, για την έντονη αντίθεση των κατοίκων του Θυμαρίου σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να διαβαστεί η παρούσα κατά τη διαδικασία συζήτησης του θέματος και να διανεμηθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους, ως συνοδευτικό των εισηγητικών εγγράφων.

Εφόσον είναι εφικτό, ζητούμε την ευκαιρία τοποθέτησης στο Συμβούλιό σας, για το θέμα. 

 

 

για το ΔΣ

 

       Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας

Αριστοφάνης Βρυώνης                                                Απόστολος Μενεγάκης 

 

     Πρόεδρος                                                                   Γενικός Γραμματέας 

 

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Σχολίασαν…Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή και δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης θα αποκλείονται.

Δημοφιλή άρθρα

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!
ΤΑ-ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ!-ΕΓΙΝΕ-και-σεισμός-στο-Λαύριο…
Έκτακτες-διακοπές-ρεύματος-σήμερα-σε-9-περιοχές-της-Αττικής
780588
Τρεις-φίλοι-του-τον-κρατούσαν-όμηρο-και-απαιτούσαν-να-τους-δώσει-περίπου-8.000-ευρώ
Κακοκαιρία-elias-/-Έκλεισε-η-λεωφόρος-Αναβύσσου-από-υπερχείλιση-…-–-Η-ΑΥΓΗ
Κινηματογραφική-καταδίωξη!-Ξεκίνησε-από-το-Κορωπί,-τους-συνέλαβαν-στην-Γλυφάδα!
Απόφαση-Κοινοτικού-Συμβουλίου-Κερατέας-στο-αίτημα-του-Δήμου-Λαυρεωτικής-για-Υποβολή-προτάσεων-στον…
Φωτογραφία-χωρίς-μαγιό:-Το-αντίο-της-Μίνας-Αρναούτη-στο-καλοκαίρι-του-2023

Διαβάστε επίσης...

Νέα-Μάκρη:-Η-περιπετειώδης-σύλληψη-επικίνδυνου-κακοποιού-–-Απείλησε-να-σκοτώσει-αστυνομικούς-του-Τ.Α-Μαραθώνα!

Νέα Μάκρη: Η περιπετειώδης σύλληψη επικίνδυνου κακοποιού – Απείλησε να σκοτώσει αστυνομικούς του Τ.Α Μαραθώνα!

Στον «αέρα» κινδύνεψε να τιναχθεί επιχείρηση της αστυνομίας, για την σύλληψη επικίνδυνου Έλληνα κακοποιού, ο οποίος ενώ είχε δεσμευτεί με χειροπέδες, έβγαλε όπλο που είχε

Το-πύρινο-καλοκαίρι-της-Αττικής:-Φλόγες-από-το-Λαγονήσι-και-τη-Μάνδρα-μέχρι-την-Πάρνηθα

Το πύρινο καλοκαίρι της Αττικής: Φλόγες από το Λαγονήσι και τη Μάνδρα μέχρι την Πάρνηθα

Όταν ξημέρωσε η 17η Ιουλίου, τίποτε δεν μαρτυρούσε τον πύρινο εφιάλτη που μόλις ξεκινούσε για να «αγκαλιάσει» τελικά όλη τη νοτιοανατολική, ανατολική και δυτική Αττική.

Αξιολόγηση-4ετίας-του-Γραφείου-Παιδείας-από-το-σύνολο-των-Σχολικών-Μονάδων-του-Δήμου-Μαρκοπούλου

Αξιολόγηση 4ετίας του Γραφείου Παιδείας από το σύνολο των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαρκοπούλου

Αρχική » Ενημέρωση » Αξιολόγηση 4ετίας του Γραφείου Παιδείας από το σύνολο των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαρκοπούλου Με την συμπλήρωση της 4ετούς θητείας της

Σε-Σπάτα,-Κορωπί,-Λαύριο-&-Κερατέα-ο-Νίκος-Χαρδαλιάς:-“Πρέπει-να-κερδίσουμε-το-στοίχημα-της-καθημερινότητας

Σε Σπάτα, Κορωπί, Λαύριο & Κερατέα ο Νίκος Χαρδαλιάς: “Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της καθημερινότητας

Σε Σπάτα, Κορωπί, Λαύριο & Κερατέα ο Νίκος Χαρδαλιάς: “Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της καθημερινότητας «Αν υπάρχει ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, αυτό

Το-Καταφύγιο-Αδέσποτων-Ζώων-εκπέμπει-sos-και-καταγγέλλει-για-αδιαφορία-τον-Δήμο-Μαρκόπουλου!

Το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων εκπέμπει SOS και καταγγέλλει για αδιαφορία τον Δήμο Μαρκόπουλου!

Το ΚΑΖ καταγγέλλει την αδιαφορία του Δήμου Μαρκόπουλου, ενώ ο δρόμος που οδηγεί στο Καταφύγιο είναι κατεστραμμένος Ήταν πέρσι τον Δεκέμβριο όταν επισκεφθήκαμε το ΚΑΖ,

Scroll to Top