ΑΙΜΑ τελ 2018 rsz

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια που κάνει το μας να δημιουργήσει αίματος.

Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί στον χώρο του σχολείου την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:30 – 13:00.

Απαραίτητα συνοδευτικά η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ.

(Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους)