Η Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλία της προχώρησε για πρώτη φορά στην αναλυτική αεροφωτογράφιση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής.

Η ενέργεια αυτή έχει εφεξής σημαντικότατη πρακτική αξία, καθώς κάθε παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων θα μπορεί πλέον να γίνει αντιληπτή, με τη σύγκριση των τωρινών φωτογραφιών με τις μελλοντικές.

Πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε το video της αεροφωτογράφησης (youtube):